Delegati nisu dali većinsku podršku dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Završena je 18. redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čiji prvi dio je održan 26. maja, a današnji nastavak okončan nedugo po otvaranju.

Danas je glasano i delegati nisu dali većinsku podršku dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koju je predlagao delegat Ivo Tadić. Tražio je da isplata dijela novca od koeficijenta koji je osnovnim zakonom već umanjen Kantonu Sarajevo i predviđen za raspodjelu drugim kantonima ne mora čekati januar 2023. godine, kako je govoreno kad je usvajan osnovni akt.

Tadićev prijedlog nije dobio većinsku podršku ni u prvom krugu elektronskog tajnog glasanja delegata niti u drugom krugu, koji je on zatražio, kada je glasano usmeno i pojedinačno, prozivkom.

Većinsku podršku nisu dobili ni izvještaji o poslovanju četiri javna poštanska i telekomunikacijska preduzeća u FBiH u 2018. godini.

Odbačeni bez ikakve delegatske rasprave, to su izvještaji Javnog preduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatskih pošta d.o.o. Mostar te BH Telecoma d.d. Sarajevo i Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar.

Istu sudbinu na sjednici imao je i izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2019. godini.

Datum narednog zasjedanja Doma naroda bit će poznat naknadno.

(TIP/Izvor: Fena)