Provjerite sami kolika će vam biti penzija? Donosimo detaljnu računicu, evo od čega sve zavisi…

Isplata penzija za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje u ponedjeljak, 6. juna 2022. godine. Prosječna samostalna penzija u FBiH iznosi 526,65 KM, koju će primiti 352.883 korisnika.

Najniža penzija iznosi 410,08 KM, zajamčena 513,87 KM, a najviša 2.174,48 KM

Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života.

Međutim, ovo su tri iznosa koja će primiti penzioneri koji spadaju u navedene kategorije. Ukoliko primate platu koja je niža od prosječne, ali viša od minimalne, na osnovu formule navedene u tekstu možete izračunati kolika će vam penzija biti nakon 40 godina radnog staža, ili manje, u zavisnosti od toga kada predate zahtjev za penzionisanje, piše Pressmedia.

Visina penzije, praktično, je jednaka proizvodu ličnog i opšteg boda.

Da bismo došli do ličnog boda, moramo da izračunamo lični koeficijent.

Kako izračunati kolika će vam biti penzija?

Penzija osobe koja je radila 40 godina i koja je imala plate u visini prosječne plate u FBiH, koja iznosi 1.042 KM prema posljednjim podacima Agencije za statistiku, računa se na osnovu sljedeće formule:

Osiguranik s 40 godina staža s platom u visini prosječne u Federaciji, za svaku godinu dobije po jedan bod koji se množi sa godinama staža.

To dovodi do rezultata od ukupno 40 bodova koji se onda množe vrijednošću opšteg boda, a koji je po novom zakonu donesenom 2018. godine 14KM. Izračun pokazuje da će penzija te osobe biti 560 KM.

Naravno, napominjemo da smo uzeli vrijednost posljednjih zvaničnih podataka i na osnovu toga izračunali.

Plata ispod prosječne ne nosi bod, već se smanjuje, pa tako ako je u visini od pola prosječne plate u FBiH iznosi pola boda. S druge strane ako je plata viša od prosječne povećava se i bod, pa ako je u visini duple prosječne plate u FBiH iznosi dva boda.

Situacija u RS se razlikuje od situacije u FBiH

Za svaku godinu ranijeg odlaska u penziju predviđeno je smanjuje za četiri posto.

Međutim, situacija u bh. entitetu RS se razlikuje od situacije u FBiH.

Prema nedavno objavljenim podacima, najniža penzija od 1. maja ove godine (početak primjene povećanja od 10 posto) u RS iznosi 242.55 KM. Riječ je o penziji ostvarenoj na osnovi 15 godina radnog staža.

Od 1. aprila ove godine u FBiH sve penzije, izuzev onih najviših, uvećane su za 7.3 posto, čime je najniža penzija u ovom bh. entitetu narasla na 410.08 KM.

Riječ je također o penziji koja se ostvaruje na osnovi 15 godina radnog staža. Iz toga je vidljivo kako za isto vrijeme provedeno na radnom mjestu penzioner koji je korisnik Federalnog zavoda MIO mjesečno dobiva 167.53 KM više od penzionera koji je korisnik Zavoda za mirovinsko osiguranje RS.

(TIP)