Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle danas je objavila Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu u iznosu od 315 hiljada KM za projekte neprofitnih organizacija sa sljedećih grantovskih pozicija: Grantovi neprofitnim organizacijama – udruženja, organizacije i fondacije, Grant za realizaciju Akcionog plana za Rome, Grant za ostale nacionalne manjine, Grantovi neprofitnim organizacijama – sport i Grantovi za projekte za mlade.

Podrška će se pružiti za projekte neprofitnih organizacija, koji se realizuju u prioritetnim oblastima određenim važećim strateškim dokumentima Grada Tuzle. Sufinansirat/finansirat će se projekti za ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa, unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi, socijalno uključivanje osoba sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom, projekti iz oblasti ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, sporta, ekologije, kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa te projekti za mlade.

Dodjela finansijskih sredstava će se vršiti u skladu sa Metodologijom za transparentno finansiranje projekata neprofitnih organizacija po standardima Evropske unije – LOD metodologija i Metodologijom dodjele sredstava udruženjima i fondacijama u BiH za projekte podrške mladima koju je kreirao Institut za razvoj mladih KULT. Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante održat će se 7. juna, sa početkom u 11:00 sati, u prostorijama Gradske uprave Tuzla. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima značajnim za pravilno apliciranje i učešće na Javnom pozivu. Javni poziv ostaje otvoren do 23. juna.

(TIP)