Kantonalni sud Tuzla izrekao Bakiru Pjanića i Ibrahimu Muharemoviću kazne zatvora u trajanju od po 7 godina zbog organiziranog kriminala

Kantonalni sud Tuzla je u nastavku suđenja  po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona  u predmetu „Fortuna Gračanica“ objavio prvostepenu i nepravosnažnu presudu za Bakira Pjanića i Ibrahima Muharemovića i izrekao im jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po sedam (7) godina zbog krivičnog djela organizirani kriminal počinjenog u vezi sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlašćenja i  krivičnim djelom pranje novca.

 Sud je objavio i prvostepenu  presudu za bivšeg  stečajnog upravnika u fabrici Fortuna Gračanica Muhameda Hadžića i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja počinjenog u sticaju sa krivotvorenjem službene isprave.

Također, u objavi prvostepene presude je navedeno da se po pravosnažnosti presude  od Bakira Pjanića oduzima imovinska korist stečena krivičnim djelom u iznosu od 320.000 KM, a od  Muharemovića u iznosu od oko 156.000 eura.

Podsjećamo, optužnicom se Bakir Pjanić  (direktor firme Fortunatto) i Ibrahim Muharemović (direktor firme Fortob i član uprave Fortune) terete da su bili dio grupe za organizirani kriminal koju je vodio i organizirao ranije osuđeni Safet Pjanić . U deset tačaka  optužnice se navodi da su članovi ove  grupe,  u periodu dužem od 8 godina, od 2009. do 2017. godine, zajedničkim i planskim djelovanjem osnivali paralelna i vezana privredna društva kako bi koristili  sve potencijale i poslovne veze dioničkog društva Fortuna. Oni su činjenjem većeg broja krivičnih djela pribavili imovinsku korist za sebe ili osnovane firme, a pri čemu je pričinjena imovinska šteta za gračaničku Fortunu u iznosu od oko 4,5 miliona KM, te  stvorene obaveze radi neplaćenih direktnih poreza i doprinosa za radnike Fortune u iznosu od oko 5,5 miliona KM.

U šestoj  i jedanaestoj tački optužnice  se i bivšem  stečajnom upravniku u Fortuni Muhamedu Hadžiću na teret stavlja da je počinio krivična djela zloupotreba položaja i ovlaštenja i kritvotvorenje službene isprave, ali ne kao član pomenute grupe.

Safet Pjanić je ranije pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i od njega je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 116.000 eura. Ranije su pravosnažno osuđeni i drugi članovi ove grupe te je Huseinu Nurikiću- finansijskom direktoru i članu uprave Fortune izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 10 mjeseci, dok su Aliji Nurikić-knjigovođi Fortune  i Redži Delimehiću-direktoru firme Fortex, izrečene kazne zatvora u trajanju od po jednu godinu.

(TIP)