Prezentiran nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u TK

Prof. dr Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona, danas je u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, prezentirao nacrt Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu, čiji je predlagač.

Prema podacima Svjetske federaciji gluhih, u svijetu danas živi oko 72 miliona gluhih osoba. Nažalost, u našoj državi pa i u Tuzlanskom kantonu nema preciznih podataka o broju gluhih osoba.

Od prije dvadestak godina u Klinici za bolesti uha, grla i nosa UKC-a Tuzla je započeto snimanje sluha bebama („Screening sluha“) u cilju što ranijeg utvrđivanja nagluhosti i gluhoće, kako bi se moglo pravovremenom hirurškom intervencijom, ugradnjom kohlearnog implantata, pomoći gluhoj djeci. Do sada smo uradili 59 operacija kohlearne implantacije i rehabilitacija sluha u tih pacijenata je dala dobre rezultate. To znači da su ti pacijenti, iz stanja sa znatnim stepenom invalidnosti i radnog ograničenja, osposobljeni i uključeni u normalan život koji podrazumijeva uobičajenu komunikaciju, obrazovanje, izbor profesije itd.

Međutim, kvalitetno zakonsko rješenje svakodnevnih komunikacijskih problema gluhih osoba u našem Kantonu do sada nije urađeno. S obzirom na moju profesionalnu orijentaciju otorinolaringologa, obavio sam brojne konsultacije sa pacijentima, zatim sa članovima Udruženja nagluhih i gluhih osoba, općina, gradova i TK, kao i sa kolegama sa Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, u pogledu izrade Zakona o upotrebi znakovnog jezika na Tuzlanskom kantonu. Navedeni zakon je u 2009. usvojen u Paralamentarnoj skupštini BiH, a od 2011. je u primjeni u Kantonu Sarajevo.

Zakonom o upotrebi znakovnog jezika koji ću uskoro uputiti u redovnu proceduru usvajanja u Skupštini TK, će se definisati i propisati pravo gluhih lica na upotrebu znakovnog jezika pred organima i institucijama Tuzlanskog kantona, gradova i općina na teritoriji TK, i to: a) procedure i način sticanja statusa gluhog lica b) evidencija i iskaznice za gluha lica; c) pravo na korištenje znakovnog jezika pred organima i institucijama d) posebna prava na tumača znakovnog jezika za đake i studente; e) evidencija i iskaznice za tumače znakovnog jezika i f) druga pitanja vezana za prava gluhih i nagluhih lica.

Između ostalih odredbi Zakona koje su važne za svakodnevni život i aktivnosti gluhih osoba, Zakonom o upotrebi znakovnog jezika će regulisati pomoć gluhim osobama u hitnim situacijama. U cilju obezbjeđivanja pomoći u tim situacijama, organi i institucije Kantona koji obavljaju poslove hitne pomoći, policije, vatrogastva, hitne intervencije u oblasti komunalnih djelatnosti i slično, dužni su obezbijediti i javno objaviti odgovarajuće brojeve za primanje SMS poruka za hitne pozive gluhih lica.  Organi i intitucije Kantona koji u svom radu koriste zvučna obavještenja za korisnike usluga, dužni su obezbijediti istovremeno prikazivanje tih obavještenja i na displeju.

Pored prof. dr. Umihanića,  prezentaciji su prisustvovali i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i predstavnici udruženja gluhih u nagluhih osoba Tuzlanskog kantona, Grada Živinice i općine Banovići.

Naglašena je višestruka dobrobit koju će građani oštećenog sluha osjetiti primjenom ovog Zakona, čije se usvajanje očekuje nakon sprovođenja redovne skupštinske procedure.

(TIP)