Broj prоdаtih nоvih stаnоvа u prvom kvartalu 2022. gоdinе u оdnоsu na prvi kvartal 2021. gоdinе veći је zа 1,5 posto i iznosio je 627.

Čavalić domaće tržište nekretnina ocjenjuje kao nepredvidivo, nedinamično i kaže kako ono ne prati klasične zakone ponude i potražnje, odnosno, prema njegovim riječima, klasične ekonomske odnose.

– Zašto je to tako? Prije svega zbog utjecaja nekih drugih faktora, poput dijaspore koja odlučuje da višak vlastitog kapitala prebacuje, investira, čuva u matičnoj zemlji, odnosno u BiH. To na jedan način kreira određene anomalije na domaćem tržištu nekretnina i to je vidljivo u posljednjih nekoliko godina – pojašnjava Čavalić.

On navodi kako pored utjecaja dijaspore, periodično i neki domaći programi subvencija za kupovinu diktiraju rast cijena stanova i oni u kratkom roku mogu napraviti određene promjene na tržištu.

Međutim, prema njegovoj procjeni, usljed rasta kamatnih stopa u narednom periodu vjerovatno će doći do manje potražnje nekretnina na domaćem tržištu.

– Taj balon jednom treba da pukne, ali ne znamo kad će puknuti. Cijene su prenapuhane i ne odražavaju stvarnu tržišnu vrijednost, već prije svega odražavaju činjenicu da u ovom trenutku imamo zaista novčano suficitarnih jedinica koje žele da višak svog kapitala sačuvaju svoje u domaćim nekretninama – kaže on i dodaje:

– Što je razumljivo zbog nekih drugih ekonomskih razlika, ali sa druge strane ima posljedice na način da vjerovatno prosječan građanin BiH ne može osigurati vlastitu nekretninu.

Čavalić navodi kako, također, moramo razumjeti činjenicu da već sada imamo problema na tržištu, a ona se ogleda u nemogućnosti rentanja nekretnina.

– Nema kupaca i obara se cijena rente. Imate izuzetno nisku cijenu rente, a sa druge strane ostaje još ta potražnja za stanovima – zaključuje on.

(TIP/Izvor: Faktor.ba/Foto: Ilustracija)