Grad Tuzla: Objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Na osnovu članova 1. i 9. Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada („Službeni glasnik Grada Tuzla“; broj: 1/22)(u daljem tekstu: Odluka), Služba civilne zaštite Grada Tuzle, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle etažnim vlasnicima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle za subvencioniranje troškova sanacije sljedećih zajedničkih dijelova zgrada:

  1. rampe (kosine) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere),
  2. fasade,
  3. krova

Pravo prijave na javni poziv imaju upravitelji zajedničkih dijelova i uređaja zgrada na području grada Tuzle (u ime i za račun etažnih vlasnika stambenih i stambeno-poslovnih objektata za kolektivno stanovanje sa više od četiri stana i dva ili više etažnih vlasnika i koji su izvršili obavezu izbora upravitelja).

Subvencija se ne može dodijeliti za individualne stambene objekte ili javne objekte.

Kompletan tekst javnog poziva kao i pripadajuće obrasce možete preuzeti na sljedećim linkovima:

(TIP)