Na hitnoj sjednici Predstavničkog doma o BHRT-u, budžetu i akcizama

Na zahtjev pet poslanika Naše stranke i SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za danas je zakazana hitna sjednica ovog doma kako bi se okončala procedura za brojne tačke za koje nije obavljeno glasanje u drugom krugu, a predviđena je i rasprava o informaciji Upravnog odbora BHRT-a o posljedicama finansijske blokade ove medijske kuće.

Među tačkama za koje će se glasati u drugom čitanju je i Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu, koji je u junu prošle godine utvrdilo Predsjedništvo BiH i uputilo ga u parlamentarnu proceduru.

Poslanici treba da se izjasne i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a kojim se izjednačava nastanak obaveze plaćanja akcize za poreske obveznike koji prometuju duvanske proizvode sa poreskim obveznicima koji prometuju druge akcizne proizvode.

Predviđeno je i glasanje o Prijedlogu zakona o carinskim prekršajima BiH, koji je utvrdio Savjet ministara i uputio Parlamentarnoj skupštini na razmatranje po hitnom postupku.

Ovim zakonom definišu se radnje koje čine carinske prekršaje, počinioci prekršaja, sankcije i zaštitne mjere, a njegov osnovni cilj jeste da obezbijedi poštovanje zakonskih i podzakonskih odredbi carinskog zakonodavstva BiH.

Poslanici treba da donesu konačnu odluku za više izvještaja i prijedloga za davanje saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih sporazuma, među kojima su i sporazum o japanskoj bespovratnoj pomoći za opremanje medicinskih ustanova u BiH, te sporazum o grantu Evropske investicione banke za program vodosnabdijevanja i sanitarnih usluga na području Zvornika.

Glasanje u drugom krugu planirano je za ukupno 58 tačaka sa ranije održanih sjednica Predstavničkog doma, uključujući i glasanje o usvajanju zapisnika sa dvije sjednice ovog doma i većeg broja poslaničkih inicijativa, uglavnom opozicionih poslanika, kao i nekoliko tačaka koje se tiču aktuelnih dešavanja u Ukrajini.

Na dnevnom redu su i zauzimanje stava Predstavničkog doma u vezi sa zastupanjem prijedloga ovog doma u Domu naroda, te razmatranje Informacije Upravnog odbora BHRT-a o posljedicama finansijske blokade ove medijske kuće.

(TIP/Srna/Foto: Anadolija/Arhiva)