Samit u Neumu: Energetsku krizu rješavati sistemskim mjerama

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić učestvovao je na sesiji „Institucionalni dijalog na temu izrade Programa obnove zgrada za Federaciju BiH i Republiku Srpsku“, uoči „Energetskog samita 2022.“ koji se održava od 23. do 25. marta u Neumu.

Ovom prilikom je istaknuto da je energijska efikasnost jedan od načina izlaska iz nadolazeće energetske krize. Poručeno je da će ova kriza, praćena porastom cijena svih energenata, bez sistemskog djelovanja situaciju učiniti još težom, jer su stambene zgrade još uvijek najveći potrošači energije i energenata u odnosu na ostale oblasti poput industrije, transporta, javnog sektora, te komunalnih usluga. Zato je rješenje uspostava „Programa  obnove zgrada“ i prepoznavanje energijske efikasnosti, kao važnog resursa, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

– Mi imamo ogromne potencijale u proizvodnji svoje energije i iskorištavamo ih posebno u ovom vremenu krize. Izolacija stambenih objekata jedan je od kapitalnih projekata ulaganja u energijsku efikasnost, koji donosi uštede za naše građane i to gotovo polovine novca koji se koristi za grijanje. Jedan od najvažnijih pokretača ekonomskog razvoja naše zemlje je energetski sektor i on ima ključni značaj i za naše pristupanje Evropskoj uniji. Zato nam je apsolutni proritet povećanje proizvodnje, te prelazak na energetski efikasne modele, ekološki prihvatljive i obnovljive izvore energije – izjavio je ministar Džindić govoreći o važnosti donošenja sistemskih mjera među kojima su i programi obnove zgrada.

Sesija je organizirana uz asistenciju GIZ-a, a posredstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te Ministarstva energetike i rudarstva Republike Srpske. To su dva vodeća resorna ministarstva tehničkih radnih grupa za izradu „Programa obnove stambenih zgrada“, zajedno sa entitetskim ministarstvima prostornog uređenja i fondovima za zaštitu okoliša.

Razmatrani su svi modeli koji definiraju procese obnove zgrada, te je pocrtano ko su sve akteri koji se moraju uključiti u proces i koordinirano djelovati u okviru „Programa obnove stambenih zgrada u BiH“. Iz Federalnog ministarstva su dodali da GIZ-ov projekt „Dekarbonizacija energetskog sektora u BiH“ nudi tehničku pomoć partnerima u stvaranju uslova za dekarbonizaciju, uključujući sve sektore potrošnje energije s fokusom na promociju energijske efikasnosti i obnovljive izvore energije.

(TIP)