Kadroviranje Vlade TK

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak  dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ o razrješenju Edina Durakovića, vršioca dužnosti izvršnog direktora za marketing i razvoj Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o.

Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te utvrdila prijedlog kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Vlada je razriješila ranije privremeno imenovani i privremeno imenovala novi saziv Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo, te privremeno imenovala o Upravni odbor JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

U oblasti obrazovanja, Vlada je razriješila i imenovala više privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu.

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…