Općina Banovići osigurala 30 hiljada KM za opremanje osnovnih škola Banovići, Banovići Selo i Seona-Aljkovići

Općina Banovići osigurala je skoro 30 hiljada konvertibilnih maraka za realizaciju tri projekta u tri osnovne škole: OŠ „Banovići“, OŠ „Banovići Selo“ i OŠ „Seona-Aljkovići“.  Riječ je o projektima koji su odobreni po raspisanom Javnom pozivu za raspodjelu sredstava iz budžeta Općine za obrazovanje – za 2022. godinu. Oni su ocijenjeni kao najkvalitetniji i odnose se na opremanje škola i rješavanje njihovih osnovnih potreba.

U razgovoru sa direktorima osnovnih škola: „Banovići“, „Banovići Selo“ i „Seona-Aljkovići“, općinski načelnik dr. Bego Gutić zatražio je od istih da što prije pokrenu postupak javnih nabavki preko Ministarstva obrazovanja i nauke TK kako bi se projekti na vrijeme realizirali.

Osnovnim školama „Banovići“ i „Banovići Selo“ odobrena su sredstva za nabavku i opremanje namještajem i školskom opremom učionica, a OŠ „Seona-Aljkovići“ za rekonstrukciju grijnih tijela (zamjena radijatora) u centralnom objektu, u Aljkovićima.

Prema riječima načelnika Gutića, do kraja godine biće raspisan još jedan Javni poziv za raspodjelu sredstava iz budžeta Općine za obrazovanje, imajući u vidu da je na budžetskoj stavci za ovu namjenu ostalo oko 20 hiljada maraka.

Iako obrazovanje nije u nadležnosti lokalnih zajednica, u budžetu općine Banovići se svake godine planiraju određena finansijska sredstva za pomoć i podršku obrazovnim ustanovama. Uz to, u ovoj godini,  Općina će prema Vladi TK kandidirati projekat izgradnje sportske sale za potrebe OŠ „Banovići Selo“; u pripremi je projekat izgradnje rasvjete u Selu II u okviru kojeg će biti obuhvaćen i prostor oko osnovne škole, a planirano je i asfaltiranje prilaznog platoa prema školskom objektu.

(TIP)