Vlada TK: Povećanje novčanih egzistencijalnih naknada za 25 posto

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak  utvrdila da će visina osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade, za period mart – juni 2022. godine iznositi 5,00 KM, umjesto dosadašnje 4 KM.

S obzirom da se iznos novčane egzistencijalne naknade utvrđuje množenjem osnovice po mjesecu provedenom u Oružanim snagama i koeficijentom za obračun koju donosi Vlada Kantona mjesečno svojom odlukom, ovo povećanje rezultirat će i ukupnim povećanjem naknada za nezaposlene borce u iznosu od 25 posto. Ovom odlukom, Vlada je izvršila obavezu i ispunila jedno od obećanja iz ekspozea premijera Halilagića.

Podsjećamo, Zakonom je utvrđeno da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ima nezaposleni demobilisani borac mlađi od 57. godina života pod uslovom da je bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposleno lice kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, da ostvaruje prava na području Kantona i da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar prethodne godine.

(TIP)