Džindić: Usvojeno 12 zaključaka kao odgovor na eventualne poremećaje u snabdijevanju energentim

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razmatrala je na današnjoj tematskoj sjednici u Mostaru sveobuhvatnu informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o adekvatnom odgovoru na rusko-ukrajinski sukob ukoliko bi došlo do poremećaja u snabdijevanju energentima.

Sjednici Vlade prisustvovali su predstavnici svih preduzeća i kompanija koje bi mogle doprinijeti da se ovaj eventualni poremećaj riješi, odnosno direktori obje elektroprivrede i direktor Energoinvesta vezano za snabdijevanjem plinom.

Kako je novinarima nakon sjednice Vlade kazao resorni ministar Nermin Džindić prihvaćeno je 12 zaključaka te je podsjetio da je na prethodnoj sjednici usvojen zaključak o nastavku rada blokova termoelektrana u Kaknju i Tuzli kako bi Federacija imala dovoljno električne energije u slučaju krize ili prekida snabdijevanja plinom.

– Prema informacijama kojima raspolažemo za sada nema naznake da bi moglo doći do prekida snabdijevanjem plinom, ali sve ovo uradili smo kao alternativan plan ukoliko bi eventualno do toga došlo – pojašnjava ministar.

Potvrdio je da je premijer FBiH Fadil Novalić zadužen da uputi inicijativa prema Vijeću ministara BiH da se pod hitno pristupi finalizaciji i usvajanju zakona o električnoj energiji i o plinu na nivou države koji jasno propisuje set mjera i devedesetodnevnu zalihu nafte i naftnih derivata.

Također, prema Vijeću ministara BiH bit će upućena inicijativa da se omogući i potpiše sporazum između BiH i Hrvatske o intenzivnijim aktivnostima vezanim za gradnju južne interkonekcije strateškog projekta kako bi BiH imala alternativu u snabdijevanju plinom.

Bit će upućena i inicijativa prema Domu naroda Federalnog parlamenta da se sazove sjednica i razmatra zakon o interkonekciji koji je preduvjet da bi se nastavio projekat gradnje tog strateški važnog projekta.

Menadžmentu Energoinvesta, kao jedinog snabdjevača gasom u FBiH, i BH Gasu, kao operatoru transportnog sistema, dato je u zadatak da rade na alternativnom načinu snabdijevanja u slučaju prekida, dok su sva ova preduzeća dužna biti u stalnom kontaktu s Vladom FBiH.

Zbog toga je formiran i poseban tim uime Vlade FBiH kojim će rukovoditi resorno ministarstvo u kojem će biti sve reprezentativni stručnjaci iz različitih oblasti kako bi se odluke mogle donositi na dnevnom nivou u skladu sa situacijom.

Kada je u pitanju spremnost rudnika, ministar Džindić kaže da je Elektroprivreda BiH dobila zaduženje da podigne stepen spremnosti i pronađe listu alternativnih dobavljača rezervnih dijelova jer postoje blokovi koji su iz Bjelorusije, Rusije i Ukrajine.

Još jedan zaključak koji je usvojen je da se zaduže operator Terminali Federacije i NTF doo Ploče, obje kompanije su u vlasništvu Vlade FBiH, da na raspolaganje stave sve kapacitete vezano na snabdijevanjem naftom i naftnim derivatima.

Bit će razmotrena i mogućnost organiziranja zajedničkog sastanka između Agencije za bankarstvo, operatora terminala i terminala Dretelj oko eventualnog preuzimanja i bržeg punjenja upravo zbog ovakvih potreba za stvaranje sigurnosne zalihe.

Kako je ministar Džindić zaključio, cilj je kroz ovu informaciju i usvojene zaključke osigurati dovoljnu količinu električne energije, plina, nafte i naftnih derivata.

(TIP/Fena)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…