Širom BiH obilježen Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja

Dan ružičastih majica, Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja, obilježen je u 34 škole u BiH i online prostoru.

Obilježavanje Dana ružičastih majica World Vision BiH je organizirao pod sloganom “Ne budi sila iza profila 2.0/Don’t be mean behind the screen 2.0”, ukazujući tako na porast vršnjačkog nasilja i pritiska u online sferi koje ostavlja duboke posljedice na mentalno zdravlje djece.

U 34 škole širom BiH su održane kreativne i edukativne radionice, a učestvovalo je više od 5000 učenika. U online sferi organizirane su ‘Pričaonice’ u kojima su priliku za učešće imala djeca iz cijele države.

Online Pričaonica je organizirana u saradnji sa Plavim telefonom, Pokretom mladih ‘Vrijedni Pažnje’ i Odborom djece i mladih projekta ‘Povezivanje tačaka’ koji finansira Evropska unija u BiH. Kroz brojne ankete i fokus grupe sa djecom, kao i dječijeg istraživanja koje provode učesnici projekta ‘Povezivanje tačaka’, World Vision svjedoči povećanju broja djece koja su bila izložena online nasilju.

– U toku 2021. godine broj razgovora o temi sajbernasilja je bio sedam puta veći, u odnosu na period prije pandemije. Također, u toku prošle godine ‘Plavi telefon’ je zaprimio ukupno 32 prijave sumnji na nasilje nad djecom, od čega se 28 posto odnosi na sajbernasilje, dok u periodu prije pandemije nismo imali nijednu prijavu -izjavila je Maja Kovačević, koordinatorica rada Plavog telefona, savjetodavne linije za djecu.

Djeca koja su preživjela nasilje izjavljuju da su posljedice brojne, počevši od pojačane anksioznosti i strepnje, na koncu vodeći ka depresivnim poremećajima i dugoročnim problemima sa mentalnim zdravljem. Stoga su online ‘Pričaonice’ bile sigurno mjesto gdje su djeca mogla otvoreno razgovarati i potražiti savjet i pomoć psihologa.

– Cilj nam je djecu potaći na slobodnije izražavanje mišljenja, posebno o pitanjima koja se odnose na nepoštivanje njihovih prava uključujući i negativne društvene pojave poput vršnjačkog nasilja i njegovog utjecanja na njihovo mentalno zdravlje. U tom kontekstu, kroz projekt Povezivanje tačaka, radimo na povezivanju djece sa donosiocima odluka da bi zajednički pronašli najbolja rješenja koja će voditi ka unaprjeđenju dječijih prava – navela je Nela Hukić, menadžerica projekta.

Zaključci i preporuke sa online pričaonice će, u narednom periodu članovi/ce Odbora djece i mladih projekta Povezivanje tačaka – unapređenje dječijih prava, komunicirati sa Vijećem za djecu i ostalim donosiocima odluka s ciljem pripreme zagovaračkih inicijativa koje će zajedno realizovati, a tiču se unapređenja prava djece, saopćeno je iz Odjela za komunikacije WV BiH.

(TIP/Fena)