Četiri člana ANU BiH na popisu 2 posto naučnika s najvećim uticajem citiranost

Četiri člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH) na popisu su dva posto naučnika na svijetu s najvećim utjecajem citiranosti u toku cjelokupne karijere i u toku 2020. godine, koji je objavio jedan od najvećih svjetskih izdavača naučne literature ELSEVIER BV.

U članku kojeg je objavio Elsevier i kojeg potpisuju profesori John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack i Jeroen Baas sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji (SAD) objavljen je popis 2% naučnika na svijetu s najvećim uticajem citiranosti u toku cjelokupne karijere i u toku 2020. godine, koji je baziran na naučnoj analizi podataka dostupnih u Elsevierovoj citatnoj i bibliografskoj bazi SCOPUS grupe istraživača sa Univerziteta Stanford.

Na aktuelnom popisu naučnika koji su među 2% najboljih na svijetu po uticaju citiranosti u karijeri nalaze se i četiri člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, i to:

-Akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, Odjeljenje tehničkih nauka;
-Akademik prof. dr. Dejan Milošević, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka;
-Akademik prof. dr. Asif Šabanović, Odjeljenje tehničkih nauka;
-Akademik prof. dr. Enver Zerem, Odjeljenje medicinskih nauka.

Autori studije navode da se često krivo interpretira uticaj citiranosti svjetskih naučnika te su u cilju dostizanja maksimalne objektivnosti kreirali javno dostupnu bazu podataka s više od 100.000 vodećih naučnika svijeta, gdje su koristeći načela umjetne inteligencije koja se bave oblikovanjem algoritama, sagledali niz parametara važnih za objektivno vrednovanje svakog pojedinačnog naučnika. Isto tako, autori posebno ističu važnost razlikovanja pojmova broja citiranosti te uticaja citiranosti. Dostupna baza podataka sadrži standardizirane informacije o citiranosti, h-indeksu, hm-indeksu prilagođenom koautorstvu, citatima članaka na različitim pozicijama autora u analiziranom članku i skupnom pokazatelju uticaja citiranosti.

Naučnici su klasificirani u 22 naučna područja i 176 naučnih grana. Za sve naučnike koji su objavili najmanje 5 radova dati su i procenti specifični za naučno polje i naučnu granu. Podaci za cijelu karijeru ažurirani su do kraja 2020 godine. Odabir se zasniva na prvih 100.000 prema c-skoru (sa i bez samocitata) ili na procentnom rangu od 2% najcitiranijih. Metodologija koja je korištena tokom izrade popisa naučnika s najvećim uticajem citiranosti je objavljena u naučnom časopisu Plos Biology 2020. godine, saopćeno je iz ANU BiH.

(TIP/Foto: N1)