Socijaldemokratski forum: Ekologija je i stvar patriotizma

Prvi Socijaldemokratski forum u organizaciji Foruma lijeve incijative te uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra održan je u subotu na Ilidži. Socijaldemokratski forum jedinstveni je forum takvog tipa u bh. javnom prostoru kojim se otvara prostor za diskutiranje o ekološkim temama sa ciljem ukazivanja na ekološku (ne)osviještenosti u bh. društvu i institucijama vlasti.

Iako je forum svojevrsni pilot projekt to, ipak, ne umanje njegovu važnost i, u konačnici, njegovu finalnu ideju ― kreiranja i nastanka zelenih gradova i opština u BiH, saopšili su organizatori.

Forum je uspio okupiti predstavnike/ce civilnog sektora koji djeluju u različitim oblastima, nosioce/teljice zakonodavne i izvršne vlasti, eksperte/ice, predstavnike/ce akademske zajednice, socijaldemokrate i socijaldemokratkinje iz cijele Bosne i Hercegovine te ostalu zainteresiranu javnost kako bi diskutirali o perspektivama kreiranja i razvoja zelenih gradova u BiH te o konkretnim koracima za dostizanje istih.

Teme prvog SD foruma bile su : Energetska efikasnost i pravedna energetska tranzicija u lokalnim zajednicama, Očuvanje životne okoline, plansko građenje i upravljanje otpadom te Javni prevoz, saobraćaj, mobilnost u lokalnim zajednicama i investicioni projekti. Neki od panelista ovog foruma bili su: Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a, Mirsad Mahmutagić, načelnik Općine Maglaj, Damir Šabanović, načelnik Općine Jablanica, Saša Magazinović, šef kluba zastupnika SDP-a u PSBiH i predsjedavajući Zelenog kluba, Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzla, Ernest Imamović,gradonačelnik Grada Goražde, Adnan Šteta, ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo te  drugi izrabani dužnosnici i dužnosnice.

Da li sistem javnog prevoza u lokalnim zajednicama u BiH prati distribuciju prometnih zahtjeva, da li je on prostorno racionalan, ekološki prihvatljiv, energetski i ekonomski održiv, Kakvi su planovi ministarstva za uređenje javnog gradskog prevoza, samo su neka od pitanja koja su otvorila diskusiju na ovim panelima te ponudila konkretne prijedloge rješenja trenutnog ekološkog problema u bh. društvu.

– Vjerujemo da kao think-thank organizacija možemo i trebamo imati zadatak da otvorimo prostor za diskusiju o budućnosti i potrebi za zelenim gradovima, uzimajući u obzir prakse i trendove kako u regionu tako i u ostatku Evrope.Mislim da je važno da svako od nas doprinese Inicijativi Zelenih gradova. Stoga smo i pripremili dokument Deklaracije o zelenim gradovima koju su potpisali svi oni koji žele svojim radom doprinjeti da naši gradovi dobiju status zelenog grada -izjavila je Jelena Pekić, direktorica Foruma lijeve inicijative.

Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bi, kazao je kako mu je drago  da su u SDP-u danas pokazali da se na ozbiljnom nivou može razgovarati o budućnosti zelenih politika i gradova u Bosni i Hercegovini.

– Danas su tu bili SDP-ovi gradonačelnici, ministri i izabrani dužnosnici koji su pokazali koje konkretne korake su poduzeli po ovom pitanju – rekao je

Ovaj događaj bila je jedinstvena prilika da se izabrani dužnosnici/e istih i/ili sličnih političkih opredjeljenja ujedine u cilju postizanja većeg uticaja na ove teme, na svim nivoima vlasti. Prisutni panelisti potpisali su Deklaraciju o budućnosti zelenih gradova u BiH kojom su se obavezali da će u svom političkom djelovanju provoditi preporuke javne politike Perspektiva zelenih gradova u Bosni i Hercegovini (VIDEO) koju je predstavio Forum lijeve inicijative.

– Ekologija je stvar patriotizma i kao takva mora biti neophodna u političkim procesima -poruka je koja je poslana s otvaranja ovog foruma.

(TIP/Fena)