Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

Na  sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle koja je održana uz korištenje odgovarajućeg informaciono-komunikacijskog sistema (ZOOM aplikacija), između ostalog, su razmatrani i utvrđeni prijedlozi Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu registra budžetskih korisnika Grada Tuzle i Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih srodnih djelatnosti na području  Grada Tuzle.

Prijedlogom Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničkih srodnih djelatnosti na području  Grada Tuzle, u odnosu na dosadašnju Odluku, je propisano: minimalno radno vrijeme, uređenje radnog vremena subjekata koji se bave turističkom djelatnošću, duže radno vrijeme robnih kuća i tržnih centara u dane realizacije marketinških projekata unaprijeđenja prodaje, izmjena vremenskog intervala radnog vremena u obrtničkoj i djelatnosti srodnoj obrtničkoj, (radno vrijeme od 06:00 sati do 22:00 sati umjesto prijašnjih od 07:00 do 20:00 sati), uređenje radnog vremena tržnica(pijaca), sajmova, izložbi i povremenih načina obavljanja trgovinske djelatnosti, uređenje radnog vremena zdravstvenih apoteka, uvođenje mogućnosti radnog vremena dužeg od propisanog za trgovinske i ugostiteljske objekte (utvrđeni uslovi), radno vrijeme u doba novogodišnjih i državnih praznika, te su decidno navedeni organi nadzora Odluke.

Na Kolegiju gradonačelnika je utvrđen  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, kao i prijedlozi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzle. Svi prijedlozi odluka su upućeni Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Nakon razmatranja Informacije Službe za opću upravu i zajedničke poslove o izmjeni obrazaca/zahtjeva, gradonačelnik je svim službama za upravu uputio zahtjev da sve obrasce i zahtjeve  iz nadležnosti gradske uprave prilagode inicijativi da se rubrika “ime oca” zamijeni riječima “ime jednog roditelja”.

(TIP)