Utvrđen Prijedlog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika TK

Na održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak  utvrdila Prijedlog Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu.

Ovaj zakon je jedan od ključnih koraka u pravcu transparentnosti i njim se utvrđuju obaveze nosiocima javnih funkcija u Tuzlanskom kantonu da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Tuzlanskog kantona na transparentnost u radu.

Također, Zakon definiše i način prikupljanja, obrada, korištenje, zaštitu i čuvanje podataka, kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona. Značajno je istaknuti da se ova obaveza odnosi i na dostavljanje podataka o imovini bliskih srodnika nosioca javnih funkcija. Osim navedenog definisano je i da provođenje ovog zakona vrši Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona. Definisane su i kaznene odredbe u slučaju neprijavljivanja imovine ili davanja lažnih podataka o imovini, kao i kaznene odredbe za ponovljeni prekršaj.

(TIP)