Suniti Hindić opet ukinuta presuda

Suniti Hindić (23) Vrhovni sud Federacije BiH ponovo je ukinuo presudu Kantonalnog suda u Mostaru, kojom je bila osuđena na troipogodišnju kaznu zatvora zbog ubistva Nine Ivankovića (55).

Odluka je donesena nakon razmatranaja žalbe Tužilaštva Hercegovačkoneretvanskog kantona, a koja je djelimično uvažena.

U ponovljenom postupku Kantonalni sud u Mostaru izrekao je presudu 31. maja, na šta je uložena žalba zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka,  pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji.

Hindićeva i Ivanković su bili u vezi, a ubistvo se dogodilo 4. oktobra 2019. godine  u motelu “Villa Ivanković” kod Mostara.

Bježeći nakon ubistva Sunita je polomila obje noge, zbog čega je jedno vrijeme u pritvoru nosila gips.

U svojim izjavama se branila da nije imala namjeru usmrtiti Ivankovića te da je za sve bio kriv splet nesrećnih okolnosti.

(TIP/Izvor: Agencije)