Vlada TK povećala sredstva za kulturne manifestacije i sportsku infrastrukturu

Vlada Tuzlanskog kantona  je na sjednici odlučila da sredstva predviđena za kulturnu scenu i sportsku infrastrukturu budu dodatno uvećana.

Predviđenim rebalansom budžeta, koji je nedavno usvojen u Skupštini Tuzlanskog kantona, povećana su sredstva za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton s dosadašnjih 150 hiljada KM na 200 hiljada KM.

– Na taj način smatramo da ćemo obogatiti kulturnu scenu i pomoći svima onima koji se bave ovom značajnom oblasti, da na kvalitetniji način pristupe i pripremanju kulturnih manifestacija – izjavio je ministar za kulturu, sport i mlade Zlatan Muratović.

Također, nakon rebalansa budžeta je odlučeno povećanje za 700 hiljada KM za sportsku infrastrukturu. Umjesto dosadašnjih 855 hiljada KM, sada je u budžetu za ovu namjenu raspoloživo 1.555.000 KM.

– Definisali smo da je jedan od ključnih problema u oblasti sporta upravo jedno loše opšte stanje sportske infrastrukture i u tome smislu pripremili smo jednu odluku koja će omogućiti da se provede javni poziv na koji će se moći prijaviti javne ustanove i preduzeća koja su registrovana za sportsku djelatnost, zatim jedinice lokalne samouprave i naravno sportski klubovi – izjavio je Muratović.

Prema njegovim riječima, prioritet na javnom pozivu će imati objekti u javnom vlasništvu.

(TIP/Fena/Anisa Mahmutović)