Vlada TK pružila partnersku ruku podrške Univerzitetu u Tuzli

Pokretanje konkretnih aktivnosti na uređenju i izgradnji Kampusa Univerziteta u Tuzli bila je tema današnjeg sastanka delegacija Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli. Delegacije su predvodili premijer Kantona Kadrija Hodžić i rektorica Univerziteta Nermina Hadžigrahić. Radi se o generacijskom projektu i strateškom opredjeljenju Vlade Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu dugoročni značaj ovog projekta, Vlada je danas pokazala odlučnost da se realizacija ovog projekta uozbilji i pokrene njegova praktična realizacija.

„Vlada je odlučna da osnaži duh Kampusa koji je prepoznat kao jedan od značajnijih strateških projekata ove Vlade. To je dugotrajni projekat, na kojem zasnivamo razvoj ovog kantona. Jasno smo kazali da Vlada čvrsto stoji iza ovog projekta i drago nam je da je ta pružena ruka danas prihvaćena“, kazao je premijer Hodžić.

„Danas smo iskazali čvrstu odlučnost da krenemo sa konkretnim planovima i realizacijom aktivnosti kako bi smo Kampus Univerziteta u Tuzli doveli u funkciju u kojoj i treba biti“, kazala je danas rektorica Hadžigrahić ističući da od 2010. godine, kada je Univerzitet preuzeo Kampus, do danas nije bilo dovoljno sinergije da se konkretno krene u realizaciju projekta.

Kako je rečeno, do sada je napravljen idejni projekat, kojeg treba revidirati i na osnovu toga raditi na drugom dijelu izrade dokumentacije.

Danas je razgovarano i o korištenju jednog manjeg dijela ovog prostora, u kojem je već smještena Jedinica za podršku MUP-a TK, a u koji se planira i smještaj Policijske uprave Tuzla i Policijske stanice Istok.

„Neadekvatan smještaj i neuslovnost objekta u kojem je trenutno smještena Policijska stanica Istok u Tuzli su problem s kojim se već dugi niz godina suočavaju i službenici policije i građani koji se obraćaju službenicima ove stanice. Dodatno, a u prilog ovoj ideji preseljenja, govori i činjenica da mi za taj neuslovni prostor godinama plaćamo najam. U slučaju preseljenja u nove prostorije ta sredstva bi mogla biti usmjerena za razvoj Kampusa“, zaključio je premijer Hodžić.

Prema zaključku sa današnjeg sastanka u narednim danima formirat će se koordinaciono tijelo Vlade TK i Univerziteta u Tuzli koje će analizirati i revidirati ono što je do sada učinjeno, te ukazati na smjer daljih aktivnosti.

U ime Vlade Tuzlanskog kantona uz premijera Hodžića prisustvovali su ministar obrazovanja i nauke Elvis Baraković, ministar finansija Vedran Lakić, ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, te ministar kulture, sporta i mladih Zlatan Muratović, dok su uz rektoricu Hadžigrahić sastanku prisustvovali predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Semir Ahmetbegović, prorektori Vesna Bratovčić i Nermin Sarajlić, generalni sekretar Jasmina Berbić i voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju za osiguranje kvaliteta Damir Zenunović.

(TIP)