Briga o djeci sa teškoćama u razvoju u TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa predstavnicima Udruženja građana „Mali svijet“ Lukavac.

Ovom su prilikom predstavnici Udruženja upoznali ministra Džidića sa radom Centra za ranu intervenciju djece sa teškoćama u razvoju “Mali svijet” u Lukavcu,  kadrovskim i tehničkim kapacitetima, načinom finansiranja i teškoćama sa kojim se susreću u svom radu.

Na sastanku je također bilo riječi i o potrebama što skorijeg otvaranja Centra za autizam u Tuzli i važnosti saradnje vladinog i nevladinog sektora.

Ministar Džidić je istaknuo da resorno ministarstvo cilju podrške organizacijama i udruženjima u njihovom nastojanju da se poboljša položaj osoba u stanju socijalne potrebe svake godine raspisuje javne pozive po programima te pozvao udruženja koja u okviru svoje registrovane djelatnosti ispunjavaju uslove da apliciraju na te programe.

(TIP)