Unaprjeđenje zaštite prava osoba sa invaliditetom u TK

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Esad Džidić sa saradnicima održao je radni sastanak sa ministrom zdravstva TK Božom Jurićem, predstavnicima Udruženja građana „ Imam pravo” iz Lukavca i skupštinskom zastupnicom Azrom Okić.

Tema sastanka bila je unaprjeđenje zaštite prava osoba sa invaliditetom. Razmijenjena su iskustva i mišljenja o mogućim modalitetima podrške roditeljima djece s posebnim potrebama kada su u pitanju odgoj i zdravlje. Kao poseban vid brige izdvojeno je zdravlje zuba, odnosno stomatološki tretmani. Na sastanku je također istaknuta potreba da se ubrza realizacija aktivnosti vezanih za otvaranje Centra za autizam u Tuzli.

Ovom je prilikom konstatovano da je velika važnost partnerstva sa reprezentativnim organizacijama nevladinog sektora u izradi politika i propisa od interesa za osobe sa invaliditetom, a samim tim i usvajanje Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Sastanku je u ime Ministarstva zdravstva TK prisustvovao Amir Azabagić dok je U.G. „Imam pravo” predstavljao Omer Grebović.

(TIP)