Vlada TK: Bolji uslovi za pacijente i finansijska konsolidacija UKC-a Tuzla

U cilju unaprjeđenja rada Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić danas je upriličio sastanak sa predstavnicima članovima Uprave, Upravnog odbora i drugim predstavnicima ove renomirane zdravstvene ustanove, te predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Zavoda za javno zdravstvo TK.

„Cilj koji smo postavili je veoma ambiciozan i, imajući u vidu prethodna postupanja i godine nagomilavanja dugovanja, to je nešto što se ne može ostvariti u kratkom vremenskom roku. Ipak od danas počinjemo i pravimo plan da za nekoliko godina u cjelosti saniramo sva dugovanja UKC-a Tuzla i time ovu, zdravstvenu ustanovu stavimo na čvrste noge“, kazao je premijer Hodžić, ističući partnerski odnos kojeg u ovom procesu moraju imati UKC i Kantonalna vlada.

Vlada Tuzlanskog kantona je danas izrazila i spremnost za ulaganja u opremanje UKC Tuzla, obzirom na trenutni nivo opremljnosti UKC TUZLA, te učestale pojave da pojedini medicinski aparati nisu u funkciji, a sve sa namjerom skraćivanja i potpunog ukidanja liste čekanja pacijenata, naših sugrađana.

„Današnji sastanak je bio pripremnog karaktera, na kojem smo otvorili mnogo teme. Zaključili smo da postoji veliki prostor za unapređenje rada i kvalitetniju zdravstvenu uslugu prema pacijentima. Odredili smo pravce djelovanja i podijelili prva zaduženja. Već za desetak dana, uz pripremljenje materijale od strane menadžmenta ustanove i Upravnog odbora, predložićemo budući partnerski odnos Vlade TK i UKC-a  Tuzla. Cilj je dugoročna finansijska stabilnost i kvalitetnija usluga prema pacijentima“, riječi su ministra finansija TK Vedrana Lakića.

„UKC Tuzla ove godine nije prekidao pružanje medicinskih usluga pacijentima, niti smo smanjili njihov obim. Sve to uz uslove pandemije neminovno je utjecalo na povećanje troškova UKC-a, ali i pored toga očekujemo da ćemo ovu godinu na kraju, uz pozitivan medicinski rezultat, okončati i pozitivnim finansijskim rezultatom. Uz to, u cilju potpune transparentnosti rada, započeli smo sa provođenjem svih mjera koje je naložila budžetska inspekcija Tuzlanskog kantona“, kazao je direktor Kamerić.

Na kraju sastanka premijer Hodžić je izrazio interes za realizacijom i kapitalnih projekata od interesa za oblast zdravstva na području Tuzlanskog kantona. Na prvom mjestu to se odnosi na izgradnju Urgentnog centra, što će također biti jedna od tema narednog sastanka.

(TIP)