Sadnja 1000 sadnica drveća u Tuzli

Grad Tuzla, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH) i u 2021. godini nastavlja realizaciju Inicijative za zeleniju i održivu budućnost (GoGreen), koja ima za cilj sadnju sadnica, kako bi se ublažili negativni efekti klimatskih promjena. U 2020. godini je, u okviru ove Inicijative, u Tuzli zasađeno 625, a ove godine je planirana sadnja 1000 sadnica. UNDP je od ukupnog broja sadnica sufinansirao 425, a Grad Tuzla 1.200 sadnica.

Ove godine partner  Gradu Tuzli u sadnji je i projekat “Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom stopom emisije ugljika u BiH“, koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF).

U petak, 29.10.2021., sa početkom u 11.00 sati, na lokaciji Slana Banja, će biti zasađeno 450 sadnica, a preostale sadnice će biti posađene u narednim danima na drugim lokacijama na području grada Tuzle. Sadnju će realizovati Služba za komunalne poslove izgradnju i poslove mjesnih zajednica putem JKP Komunalac doo Tuzla.

Grad Tuzla se pridružio UNDP Incijativi za zeleniju i održivu budućnost (GoGreen) kojom se nastoji odgovoriti na problem zagađenja vazduha, tla i vode. Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se poduzimaju redovno i većem obimu. Drveće sprječava klizišta i eroziju tla, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh, pomaže u borbi protiv klimatskih promjena. Sadnice će biti zasađene u gradskim parkovima, na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka, industrijskim zonama i drugim lokacijama.

(TIP)