Stari grad Ostrožac privlači sve veći broj posjetilaca, planirana sanacija zidina i kule

Stari grad Ostrožac u Cazinu, nacionalni spomenik BiH i jedini spomenik kulture u obliku dvorca koji BiH ima, smješten u potpuno prirodnom okruženju, svojom ljepotom, jedinstvenošću i bogatom historijom, svake godine privlači sve veći broj posjetilaca.

O tom historijskom dragulju Krajine i BiH, mjestu gdje dok kročite doslovno osjećate duh prošlosti, vodi brigu JU Kulturni centar Cazin koji vrši periodičnu evidenciju posjeta koje dijele na sezonske i vansezonske, a navode da je u ovoj godini zabilježeno više od 10.000 domaćih i stranih turista i posjetilaca.

-Vrlo je teško dati precizne podatke o broju posjeta, budući da imamo i kolektivne posjete, za koje se odobravaju popusti na ulaznice. U ovom periodu, s obzirom na globalna kretanja u vezi s pandemijom koronavirusa, ostvarili smo značajan porast broja posjetilaca – kazali su Feni u Kulturnom centru Cazin.

Kako ističu, u proteklom periodu je urađeno mnogo projekata vezanih za očuvanje tog spomenika, ali i za njegovu promociju u turističke svrhe. Prije svega, realizirana je Kolonija skulptora “Ostrožac“, kao najdugovječnija likovna manifestacija u BiH u oblasti kiparstva. Nakon toga je održan niz promocija knjiga, koncerata i izložbi unutar zidina ovog krajiškog bisera.

Također, ove godine će izaći i II dopunjeno izdanje mini monografije Kolonije skulptora, koja je sastavni dio ovog spomenika i kao takav dio i Odluke Komisije za nacionalne spomenike, kojim je ovaj stari grad postao nacionalnim spomenikom BiH 2013. godine.

-Trenutno smo u fazi izrade elaborata za sanaciju i održavanje zidina bedema i Srednjovjekovne kule, kako bismo i ovaj dio Starog grada Ostrožac konačno stavili u funkciju i omogućili turistima da dožive punu panoramu ovog grada i njegove okoline – najavljuju iz Kulturnog centra Cazin.

Ova institucija upravlja nacionalnim spomenicima u državnom vlasništvu na tom području i zasad su to samo Stari grad Ostrožac i kuća Nurije Pozderca u samom centru grada. Sanacija, konzervacija i zaštita ovih objekata zavisi od niza faktora, koji nisu uvijek, kako navode, finansijske prirode.

-Obimni su projektni zadaci i zakonska regulativa koja prati oblast zaštite nacionalnih spomenika. U tom pogledu imamo nezaobilazne nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kao i Zavoda za zaštitu spomenika i Federalnog ministarstva kulture i sporta. U tom pogledu, za svaku, pa i najmanju radnju planiranu na prostoru ovih spomenika, neophodno je dobiti dozvole i saglasnosti od navedenih subjekata. Da bi to bilo moguće, neophodno je imati kompletnu projektnu dokumentaciju i osigurana sredstva za realizaciju. Budući da su ona, posebno u oblasti kulture, vrlo oskudna, primorani smo aplicirati na javne pozive većeg broja donatora, vladinih i nevladinih, u cilju efikasnije, bolje i brže sanacije ovih spomenika. Do sada je uloženo nekoliko stotina hiljada KM u sanaciju vanjskih zidina spomenika – naveli su iz Kulturnog centra Cazin.

Ističu da je dosad sanirano više od 80 posto ovog dijela objekta. U nastavku se rade pripreme za sanaciju Srednjevjekovne kule i pristupnog mosta, za koju će ove godine biti utrošeno 30 hiljada KM.

Potpuna sanacija objekta, kako podvlače, nije moguća u kratkom roku, budući da je dio ovog spomenika i dvorac Lotara von Berksa, za koji postoji urađena projektna dokumentacija, a čija sanacija je procijenjena na više od tri miliona KM.

U procesu zaštite i očuvanja spomenika kulture, samim tim i nacionalnih spomenika, Kulturni centar Cazin ima podršku svih nivoa vlasti, posebno federalnih institucija, koje su zakonom i zadužene za nadzor nad ovim spomenicima i njihovom sanacijom. Na nivou grada i kantona, kažu, izdvajaju se sredstva za promociju nacionalnih spomenika i djelimično njihovu obnovu, u skladu s mogućnostima budžeta, a na osnovu javnih poziva i projektnih aplikacija.

Stari grad Ostrožac, nekada mjesto gdje su boravili plemići i knezovi, age, kapetani i begovi, grofovi, vitezovi i aristokrate, pjesnici, umjetnici, sastoji se od srednjovjekovne utvrde, utvrde iz osmanskoga perioda, dvorca Lothara von Berksa i zbirke skulptura smještene u srcu Staroga grada.

Taj unikatni spoj različitih arhitektonskih stilova posjetioce ostavlja bez daha, a sa zidina tog, jednog od najvećih i najbolje utvrđenih starih gradova u BiH, pruža se jedinstven pogled na prekrasno prirodno okruženje i krajišku krasoticu Unu.

(TIP/Fena)