Sanacija makadamskih puteva u općini Banovići

Aktivnosti na uređenju lokalne putne mreže u općini Banovići odvijaju se tokom cijele godine. Pored projekata asfaltiranja paralelno se radi i na održavanju makadamskih puteva i na drugim poslovima vezanih za putnu infrastrukturu. U proteklom periodu izvršena je sanacija i nasipanje cesta u nekoliko mjesnih zajednica, a neki projekti su još u toku ili su u pripremi.

Radilo se u mjesnim zajednicama: Banovići Selo, Brezovača, Grivice, Omazići, Pribitkovići, Repnik, Treštenica i Tulovići. U Tulovićima još uvijek traju radovi na uređenju puta do područne škole, gdje se rješava problem odvodnje površinskih voda.

U ovoj godini, osim poslova sanacije makadamskih puteva, vršena je i sanacija propusta te čišćenje obodnih kanala. Radovi su se izvodili u skladu sa zahtjevima mjesnih zajednica i prema procjeni nadležne općinske službe. Finansirani su iz bužeta Općine.

(TIP)