USAID: Pogoršana efektivnost sudija i tužilaca u BiH

Sveukupna efektivnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koju i javnost i pravosuđe već smatraju niskom, u prošloj je godini opala, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, pokazuju rezultati Indeksa efektivnosti pravosuđa BiH za 2020. godinu.

Indeks, koji izrađuje Measure projekat Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) za podršku monitoringu i evaluaciji, izračunava se na osnovu tri izvora podataka: anketiranih građana BiH, anketiranih sudija i tužioca te iz administrativnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

“Povjerenje javnosti i pouzdanje sudija i tužilaca u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini je bitno za funkcionalnu demokraciju. Dalje opadanje efektivnosti pravosuđa ugrozit će razvoj BiH i nade za evroatlantske integracije u budućnosti. Nadamo se da će novo rukovodstvo VSTV-a upotrijebiti Indeks i napraviti pozitivne promjene u pravosudnom sistemu i procesima.”, izjavila je direktor Misije USAID-a Courtney Chubb.

Kako je saopšteno iz USAID-a, ovaj indeks pokazuje i da se percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa znatno pogoršala u 2020. godini, što prati i pad vrijednosti indikatora zasnovanih na podacima o upravljanju sudskim predmetima VSTV-a. Ovo je već druga godina zaredom da je percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti bh. pravosuđa u padu.

“Posebno zabrinjava najniži broj kako prijavljenih tako i riješenih predmeta korupcije od pokretanja izrade indeksa 2015. godine. Kako se vidi iz administrativnih podataka, iako broj novih predmeta opada, pravosudni resursi su u porastu. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta i porast broja neriješenih predmeta u prvostepenim sudovima i tužilaštvima time umanjuju efektivnost pravosuđa”, navodi se u saopštenju.

(TIP/Izvor: Anadolija/Foto: Ilustracija)