SDP nastavlja međunarodnu diplomatsku ofanzivu za očuvanje institucija BiH

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine traži od državnog tužilaštva i novog vršioca dužnosti Glavnog tužitelja Milanka Kajganića da pokrene već formirane predmete protiv Milorada Dodika. U isto vrijeme SDP BiH će podnijeti krivične prijave zbog odluke o usvajanju Zakona o Agenciji za lijekove i medicinska sredstva RS, smatrajući to napadom na državni ustavni poredak. Zaključak sjednice je da će SDP pozvati Visokog predstavnika u BIH i ministarstvo vanjskih poslova da traže sjednicu Savjeta bezbjednosti UN-a.

U proteklih nekoliko dana predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić poslao je pisma čelnicima Partije evropskih socijalista i Socijalističke internacionale u vezi sa narušavanjem odnosa u Bosni i Hercegovini, prijetnji miru, blokadama institucija, a koje dovode do usložnjavanja i pojačavanja secesionističkih namjera čelnika RS.

Članovi Predsjedništva SDP BiH su podržali aktivnosti kojima je SDP na sebe preuzeo obavezu aktivne uloge u međunarodnim relacijama s ciljem odbrane institucija BiH. SDP će nastaviti sa svojim aktivnostima na zaštiti institucija BiH koje su prepoznate od naših prijatelja u EU  i svijetu, a naše veze sa socijaldemokratskom grupacijom stranaka u EU može dati ključni argument pojačanoj međunarodnoj ofanzivi u BiH.

Predsjedništvo SDP je odredilo delegaciju koja će na tu temu razgovarati sa Šefom delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU Johannom Sattlerom.

Na sjednici je zaključeno kako će se SDP uporedo sa istim žarom nastaviti boriti za institucije Bosne i Hercegovine i očuvanje mira, ali i za poboljšanje životnog standarda  svakog građanina Bosne i Hercegovine.

Članovi Predsjedništva su upoznati sa inicijativama SDP-a o izmjenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, Zakona o minimalnoj plati i Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a sve u svrhu boljeg statusa penzionera i radnika u Bosni i Hercegovini. Na sastancima sa predstavnicima saveza penzionera i sindikata, data je nedvosmislena podrška naporima SDP BiH, da se kvalitetnim zakonskim izmjenama ovih zakona konačno postigne da penzioneri i radnici žive život dostojan čovjeka.

(TIP)