Ministri unutrašnjih poslova u FBiH garantuju građanima mir i sigurnost

Radni sastanak Koordinacije ministara unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je sazvao federalni ministar Aljoša Čampara održan je danas u Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP).

Istaknuto je da ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine garantuju građanima Bosne i Hercegovine mir i sigurnost te osuđuju izjave svih pojedinaca kojim se poziva na narušavanje ustavno-pravne strukture Bosne i Hercegovine.

– Policijske strukture u Federaciji BiH neće nasjesti na ratno-huškačke poruke predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, odnosno neće postati partneri SNSD-u u dizanju tenzija i destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Ministri unutrašnjih poslova posebno ističu da je sigurnosni aparat Federacije BiH dovoljno kapacitiran da se sa državnim sigurnosnim aparatom suprotstavi pojavnim oblicima kažnjivih ponašanja pa i onih usmjerenih protiv ustavnog poretka te pozivaju policijske strukture i nadležne pravosudne organe da preveniraju bilo kakve incidente koji se žele izazvati destruktivnim ponašanjima – navodi se u saopćenju.

Naglašeno je da su ministri svjesni da je migrantska kriza problem svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovine te da se ne smije dozvoliti da samo određeni dijelovi Bosne i Hercegovine trpe pritiske izazvane migrantskom krizom.

– Ministri unutrašnjih poslova opredijeljeni su da zajedničkom saradnjom i iniciranjem razmjene ljudskih kapaciteta olakšaju ministarstvima unutrašnjih poslova, a koja snose najveći teret migrantske krize, pritiske s kojim se suočavaju. Ministri unutrašnjih poslova pozivaju nadležne državne organe da kvalitetnije upravljaju migrantskom krizom i da vode računa o interesima lokalnih jedinica – rečeno je.

Kazali su da će nastaviti reformu policije u Federaciji BiH, što uključuje izmjene svih zakona o unutrašnjim poslovima i zakona o policijskim službenicima na nivou Federacije BiH i kantona. Ministri unutrašnjih poslova opredijeljeni su za izradu, donošenje i primjenu usklađenih zakonskih rješenja te će u tom kontekstu tražiti od međunarodnih partnera, a prije svega Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Ureda visokog predstavnika međunarodne zajednice (OHR), da se aktivno uključe u proces reformisanja policije u entitetu Federacija BiH.

– Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine opredjeljeni su za jačanje policijskih struktura u Federaciji BiH, a posebno za eliminisanje utjecaja politike na operativni rad uprava policije. S tim u vezi, ministri unutrašnjih poslova obavezali su se da će raditi na izradi podzakonskih propisa koji će voditi jačanju i depolitizaciji sigurnosnog sistema u Federaciji BiH – istakli su.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine obaviti će konsultacije s direktorima i policijskim komesarima uprava policije te će vladama i organima zakonodavne vlasti predložiti povećanje budžeta kako bi se ojačale uprave policije u dijelu ljudskih kapaciteta, materijalno-tehničkih sredstava i sredstava prisile, a sve s ciljem pružanja većeg stepena sigurnosti građanima Bosne i Hercegovine.

Ministri unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine inicirat će donošenje propisa koji će omogućiti transparentnije konkursne procedure za prijem policijskih službenika, a što uključuje video i tonsko snimanje svih faza konkursa uključujući i provjeru fizičke sposobnosti, elektronsko generisanje ispitnih pitanja i izradu obavezujućih uputstava za članove konkursne komisije, saopćeno je iz Federalnog ministartsva unutrašnjih poslova.

(TIP/Fena)