Vlada TK: Evidentno pogoršanje epidemiološke situacije

Vlada Tuzlanskog kantona  je u utorak prihvatila Informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Tuzlanskog kantona u periodu od 01. augusta do 17. oktobra 2021.godine, prema kojoj je između dva izvještajna perioda došlo do evidntnog pogoršanja epidemiološke situacije.Uprkos donešenim naredbama i preporukama, usljed njihovog nepoštivanja ne dolazi do stabilizacije, a sezona gripe umnogome usložnjava epidemiološku situaciju.

U ovom periodu u zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona za obradu PCR metodom prikupljena su 20.971 uzorka od čega je kod 3.731 uzorka potvrđen SARS-CoV-2 virus. U odnosu na evidentirane rezultate PCR testiranja evidentno je usložnjavanje epidemiološke situacije početkom mjeseca septembra. Prikazano stanje ukazuje da se nakon skoka procenta pozitivnih uzoraka u trećoj sedmici septembra u naredne dvije sedmice blago stabilizira visina procenta pozitivnosti, ali prve dvije sedmice oktobra ukazuju na povećanu lokalnu transmisiju. Iskazani procenti ukaziju na nekontrolirano širenje virusa među populacijom tj. nivo prenosa 4. Pozitivnost uzoraka na SARS-CoV-2 virus najčešće je evidentirana u grupi stanovništa starosti 25 do 49 godina (37%), dok je slijedeća dobna skupina po učestalosti pozitivnosti starosti 50 do 64 godine. U navedenom periodu 505 osoba je trebalo bolničko liječenje. Broj osoba oboljelih od COVID-a koju su trebali bolničko liječenje od druge polovine augusta mjeseca bilježi porast, sa izuzetnim skokom u trećoj i četvrtoj sedmici septembra, nakon čega se ne bilježi znatniji porast ovog parametra praćenja. Kod 143 osobe je evidentiran smrtni ishod. Broj smrtnih ishoda usljovljenih COVID-om iskazuje ksponencijalni rast od treće sedmice septembra. Na osnovu dostavljenih podataka od strane JZU UKC-a 90% umrlih nisu bili vakcinisani, a prisustvo više hroničnih bolesti je jedan od faktora koji direktno utiče na smrtni ishod.

Tokom izvještajnog perioda je započela realizacija nove školske godine u ustanovama svih nivoa obrazovanja U momentu pisanja izvještaja u osvnim školama je 372 učenika u izolaciji zbog COVID-a. Kod 67 učenika osnovnih škola je potvrđen COVID, što je 0,2% od ukupnog broja učenika.COVID je preboljelo 111 učenika osnovnih škola. Od ukupnog broja nastavnog osoblja u školi je trenutno registrirano 1,17% pozitivnih (38). COVID je preboljelo 299 nastavnika, dok je potpuno vakcinisano 43% nastavnog osoblja. U srednjim školama je potpuno vakcinisano oko 15% nastavnika (241), 0,5% je pozitivnih učenika (75), a u izolaciji 150 učenika.

Kada je u pitanju imunizacija građana našeg kantona, na području Tuzlanskog kantona do sada je aplicirano 177.640 doza vakcina, od čega su 96.233 osobe vakcinisane sa prvom dozom vakcine, dok je 81.407 osoba vakcinisano sa obje doze vakcine protiv COVID-19. Iako stanovnici Tuzlanskog kantona na raspolaganju imaju dovoljan broj vakcina protiv COVID-19, zainteresiranost za vakcinaciju je nedovoljna. Praćenje potrošnje vakcina na sedmičnom nivou definisano od strane FZJZ, ukazuje da se zadnje tri sedmice izvještajnog perioda broj vakcinisanih prvom dozom smanjuje za oko 1000 na sedmičnom nivou.

(TIP)