Foto: Pola miliona KM srednjim preduzećima sa područja TK

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Mevludin Hodžić potpisao je danas ugovore sa predstavnicima 32 srednja preduzeća sa područja TK za grant sredstva podrške razvoju kantona za 2021. godinu. Srednja preduzeća ovim će sredstvima moći nabaviti opremu, alate i repromaterijal. Srednji subjekti male privrede su fizička i pravna lica koja upošljavaju prosječno godišnje manje od 250 osoba.

Naglasivši da je riječ o budžetskoj poziciji koja se prije svega bazira na ravnomjernom razvoju Tuzlanskog kantona ministar Hodžić je rekao da su danas okupili predstavnike preduzeća koji zapošljavaju 3.500 radnika a ukupna sredstva koja objedinjuju sve danas potpisane ugovore iznose pola miliona KM.

Ministarstvo privrede TK je po projektu „Subvencije mikro, malim i srednjim preduzećima za nabavku opreme, alata i repromaterijala” odobrilo  ukupan iznos od 2 miliona KM od kojih je 500.000 KM odobreno za 32 srednja preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona. Ovim Ministarstvo želi doprinjeti održivosti, rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, uzevši u obzir poslovanje navedenih privrednih subjekata u uslovima pandemije COVID-19 na području Kantona.

Prema riječima ministra Hodžića ove se godine javilo mnogo više aplikanata nego prethodne a uveden je, na sugestiju privrednika, i sedmi program subvencioniranja dažbina odn. poreza na plaće da bi se ublažile negativne posljedice izazvane koronavirusom na području TK.

(TIP)