Analiza potvrdila: Voda u jezeru Kop Šićki Brod se klasificira u I kategoriju površinskih voda

U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, Centar za ekologiju i energiju je organizirao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Analiza kvaliteta vode jezera Kop Šićki Brod“. Rezultati analize su pokazali da se voda u jezeru može klasificirati u I kategoriju površinskih voda što ukazuje na veoma visok kvalitet vode.

„Prema svim analiziranim parametrima, voda u jezeru odgovara kvaliteti vode za piće. Jedini metalni element čija koncentracija ne odgovara graničnoj vrijednosti kvaliteta vode za piće je nikl. Međutim, kako ostali parametri zadovoljavaju kriterije upotrebe vode za piće, uz korištenje određenih tehnologija uklanjanja navedenih štetnih komponenti iz vode, jasan je potencijal akumulacije i za vodosnabdijevanje okolnog stanovništva“ rekao je dr.sc. Vedran Stuhli dipl.ing.tehn.

Pored prezentacije Analize kvaliteta vode, predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Zavoda za urbanizam Grada Tuzla i Općine Lukavac su predstavili svoje aktivnosti i planove za navedenu lokaciju, a govorilo se i o potencijalima jezera Kop Šićki Brod. Na okruglom stolu su još učestvovali predstavnici akademske zajednice, organizacija civilnog društva, zainteresovanih građana i medija.

Okrugli sto je okupio sve relevantne aktere, kako sa lokalnog, tako i sa kantonalnog nivoa, te se diskutovalo o trenutnim aktivnostima, ali i planovima za zaštitu i očuvanje prostora jezera Kop Šićki Brod.

„Obzirom na sve veći nedostatak pitke vode kako u svijetu, tako i na našem području, akumulacija Kop Šićki Brod je veoma značajna kao održivi resurs našeg kantona i zbog toga mu se treba posvetiti dodatna pažnja i poduzeti sve potrebne mjere u cilju zaštite i očuvanja ove prirodne oaze“ istakla je Amra Skramončin iz Centra za ekologiju i energiju.

Okrugli sto je organiziran u okviru projekta “Spasimo naša jezera“ kojeg realizuje Centar za ekologiju i energiju u sklopu projekta Misli o prirodi! kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a podržava Švedska.

(TIP)