Vlada TK: Milion KM za nedovoljno razvijene općine

U skladu sa nedavno donesenim Programom o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, Vlada TK je donijela i odluke odobravanju dodijeljenih finansijskih sredstava. Podsjećamo, radi se o raspodjeli ukupno 1 milion KM, koje je Vlada Tuzlanskog kantona planirala budžetom TK za podršku projektima ovih općina.

Raspodjela sredstava je izvršena prema kriterijima propisanim Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je uveliko doprinijelo transparentnosti raspodjele predviđenih sredstava. Od ukupno 1 milion KM Općini Sapna je za rekonstrukciju putne infrastrukture na području  Općine odobreno 267.857,14 KM koliko je odobreno i Općini Teočak za ulaganje u privredni razvoj Općine. Općini Čelić je za asfaltiranje i sanaciju lokalnih puteva odobreno 205.357,14 KM, Općini Kladanj za rekonstrukciju putne infrastrukture je odobreno 142.857,14 KM, a Općini Doboj Istok je, također za asfaltiranje i rekonstrukciju lokalne putne mreže odobreno 116.071,44 KM.

Vlada je danas prihvatila i nacrt teksta ugovora o implementaciji nepovratnih novčanih sredstava za 2021. godinu  koji  će  se  zaključiti  sa  nedovoljno  razvijenim,  nerazvijenim  i  izrazito  nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, te ovlastila Ministra privrede Tuzlanskog kantona da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Ugovore sa korisnicima sredstava.

Ponovni javni poziv za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja

Nakon uspješno realiziranog prvog javnog poziva za dodjelu sredstava finansijske pomoći privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja, a imajući u vidu da je ostalo neutrošenih 200.000 KM, Vlada je  ponovno s ciljem raspisivanja novog javnog poziva, utvrdila uslove, kriterije i postupak raspodjele finansijskih sredstava za pomoć privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19. Pravo na prijavu na ponovljeni javni poziv imaju privredni subjekti koji nisu ostvarili pravo na finansijsku pomoć po prethodnom javnom pozivu. Podsjećamo po prvom javnom pozivu raspoređeno je 600.000 KM, te će, uz navedenih 200.000 KM, ukupan iznos podrške Vlade TK u ovoj oblasti iznositi 800.000 KM.

(TIP)