Prosječna plata u Elektroprivredi BiH je 1.817 KM

Troškovi plata i ostalih primanja u Elektroprivredi BiH u prošloj godini iznosili su 174.240.997 KM. Veći dio novca odnosi se na plate i naknade plata zaposlenima – 149.547.003 KM.

Slijede troškovi za primanja i naknade kao što su topli obrok, prijevoz, regres… (23.980.056 KM), službena putovanja (122.229 KM) te naknade ostalim fizičkim osobama (591.709 KM),piše Klix.ba.Podaci su to iz izvještaja o finansijskoj reviziji ovog javnog preduzeća za 2020. godinu, koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH, a dolazi u jeku strahovanja da bi električna energija u BiH mogla poskupjeti.

U njemu se navodi da je na dan 31. 12. 2020. godine bilo 4.223 zaposlenih. Najviša neto plata isplaćena u kompaniji lani je bila 4.785 KM, najniža prosječna plaća 830 KM, dok je prosječna neto plata na nivou kompanije 1.817 maraka.

Troškovi službenih putovanja i putni troškovi zaposlenih iskazani su u iznosu od 122.229 KM.

“Najveći dio se odnosi na naknadu za upotrebu privatnih vozila u službene svrhe u iznosu od 34.443 KM, troškove smještaja za službena putovanja u zemlji u iznosu od 27.937 KM i dnevnice za službena putovanja u zemlji 25.844 KM”, utvrdili su revizori.

Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih iskazani su u iznosu od 23.980.056 KM, a čine ih:

  • naknade za topli obrok 16.791.872 KM (visina toplog obroka u 2020. godini kretala se u bruto rasponu od 15,01 KM do 15,46 KM po danu).
  • naknade za prijevoz na posao i s posla 2.641.966 KM regres od 2.045.293 KM (u pojedinačnom iznosu od 50% prosječne neto plate isplaćene u FBiH)
  • troškovi naknada članovima odbora i komisija 172.832 KM
  • naknada članovima Nadzornog odbora od 140.742 KM i članovima Odbora za reviziju 32.089 KM

Revizori su izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja ocijenili negativno, a kao osnov za to naveli su da na datum bilansa nije izvršena procjena umanjenja vrijednosti sredstava u dijelu ulaganja u zavisna društva, iskazanih u iznosu od 414.803.402 KM, i investicija u toku u iznosu od najmanje 30.516.693 KM, na kojima nije bilo promjena u 2020. godini, kao ni u prethodne dvije godine. Od toga je najznačajnija investicija u HE Vranduk (21.952.783 KM).

“To za posljedicu može imati da je nadoknadivi iznos sredstava manji od njihove knjigovodstvene vrijednosti, odnosno da su sredstva i finansijski rezultat za 2020. godinu”, navode revizori.

Također, Elektroprivreda BiH nije izvršila procjenu očekivanih kreditnih gubitaka za date avanse zavisnim društvima – rudnicima u iznosu od 61.144.842 KM, koji su stariji od 365 dana. To, kako ocjenjuju revizori, može imati za posljedicu da su za ovaj iznos rashodi potcijenjeni, a imovina (potraživanja) i finansijski rezultat precijenjeni, piše Klix.ba.

(TIP)