Tuzlanska inicijativa za putnu deblokadu dobiva širu podršku

Nastavno na današnji Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona u pogledu intenziviranja aktivnosti s ciljem putne deblokade našeg kantona, premijer Kadrija Hodžić i predsjedavajući Skupštine TK Slađan Ilić danas su upriličili radni sastanak sa predsjednikom Vlade Posavskog kantona Đurom Topićem, gradonačelnikom Brčko Distrikta Esedeom Kadrićem, gradonačelnikom Grada Tuzla Jasminom Imamovićem i načelnikom Općine Orašje Marijanom Oršolićem.

Sudionici današnjeg sastanka smatraju da autocesta Tuzla – Brčko – Orašje predstavlja najvažniji infrastrukturni projekt u oblasti cestovne infrastrukture na teritoriji sjeveroistočne Bosne i Hercegovine, a posebno kada se uzme u obzir da je navedena autocesta dio autoceste Sarajevo – Beograd. S tim u vezi danas su potpisali zajednički Zahtjev za intenziviranje aktivnosti na izgradnji autoceste Tuzla – Brčko – Orašje kao dijela autoceste Sarajevo – Beograd, te Zahtjev za zajednički sastanak sa premijerom Federacije BiH i drugim relevantnim sudionicima na federalnom nivou.

„Kao sudionici današnjeg dogovora smatramo da je autoput Tuzla- Brčko-Orašje najvažniji strateški poduhvat cestovne infrastrukture Sjeveroistočne Bosne, pogotovo što je ovaj autoput i dio autoputa Sarajevo-Beograd“, ističe premijer Hodžić. Iako je regija Sjeveroistočne Bosne najmnogoljudnija i najrazvijenija sa najvećim punjenjem federalnih fondova, a samim time federalnih i državnih doprinosa nepravedno je zapostavljena u cestovnoj infrastrukturi, podcrtao je premijer Hodžić napominjući da TK i Brčko Distrikt nemaju niti jedan metar autocesta.

„Budući da ovaj problem traje decenijama i da su na ovaj problem upućivale sve dosadašnje vlade, današnji dogovor smo posvetili zajedničkom uobličenju zahtjeva Federalnoj vladi za rješavanje ovog problema. Upućen je i zahtjev za zajednički sastanak putem kojeg ćemo započeti pripreme izgradnje autoceste Tuzla-Brčko-Orašje i time riješiti zahtjeve oko 600.000 ljudi koji žive na ovoj regiji“, zaključio je premijer Hodžić.

„Raduje me da sam na ovom sastanku dao doprinos i podršku jako bitnom projektu za ovu regiju, odnosno izgradnju autoceste  Tuzla-Brčko-Orašje“, kazao je Topić navodeći da je pored važnosti za Tuzlanski, ovaj projekat važan i za Posavski kanton, posebno s privrednog aspekta.

Magistralna cesta M-1.8. Tuzla – Orašje je najkraća veza između Tuzlanskog kantona, Brčko distrikta BiH i Posavskog kantona i najčešće korištena saobraćajnica kao veza privrednika i građana ove regije sa Europom, a koja prema postojećim studijama već duže vremena ne zadovoljava potrebe saobraćajne potražnje i predstavlja jedan od najzanačajnijih ograničavajućih faktora za razvoj ove regije. Sve navedeno predstavlja dodatni argument koji potvrđuje potrebu izgradnje saobraćajnice višeg ranga, odnosno autoceste.

Premijer Posavskog kantona Đuro Topić iskazao je zadovoljstvo današnjim susretom.

„Sama činjenica da sam danas 70 kilometara putovao sat i 45 minuta govori koliko je to neobično u 21 stoljeću. Vjerujem da ćemo nakon ovog sastanka i sastanka koji uskoro očekujemo u Vladi FBiH ovaj projekat intenzivirati i da ćemo nakon 20 godina priče preći u fazu pokretanja njegove realizacije“, naveo je premijer Topić.

„Obradovan sam prilikom da skupa sa predstavnicima Vlade TK i Posavske županije djelujemo prema Federalnom nivou vlasti, kako bi se konačno krenulo sa realizacijom više decenija čekanim velikim infrastrukturnim projektom autoceste Orašje-Brčko-Tuzla, koja je sastavni dio buduće autoceste Beograd-Sarajevo“, izjavio je gradonačelnik Brčko Distrikta Esed Kadrić.

Specifičnost Brčko Distrikta je što će to činiti dijelom zajedničku trasu autoceste Vukosavlje-Bijeljina tako da je  pozicija tog grada u svemu ovome jako važna, navodi Kadrić.

„Želja nam je da sinhroniziramo sve aktivnosti, kako ne bi došlo do usporavanja realizacije ova dva  važna infrastrukturna projekta koji će prolaziti kroz teritorij Distrikta. Mi smo kao Vlada Brčko Distrikta spremni dati svoj doprinos da se krene sa praktičnom realizacijom ovog projekta za sve nas, kako bismo mogli stvarati uslove za snažniji razvoj privrede našeg regiona i za lakše kretanje građana“ naglasio je Kadrić.

Današnji skup pokazatelj je zajedničke, želje, spremnosti i opredijeljenosti, ne samo zvaničnika Tuzlanskog kantona, nego i drugih sredina koje bi gravitirale ovom putnom pravcu, da se dinamiziraju aktivnosti na realizaciji ovog važnog infrastrukturnog projekta. U tom cilju danas je iskazana i spremnost da se pruži sva neophodna pomoć i podrška za realizaciju ovog strateškog projekta za kompletnu regiju sjeveroistočne Bosne i Hercegovine.

Premijer Hodžić je danas izrazio i realno očekivanje da će se ovoj inicijativi Vlade Tuzlanskog kantona, za koju se očekuje i podrška Kantonalne skupštine, pridružiti i čelnici drugih općina i gradova koji bi imali značajne koristi od brže izgradnje autocesta Tuzla – Brčko – Orašje i Tuzla – Žepče kao dijelova autoceste Sarajevo – Beograd.

(TIP)