Svečani prijem predstavnika Vlade TK za mlade poduzetnike iz IMPAKT inkubatora poslovnih ideja TK

U sklopu zajedničke saradnje između Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Investicijske fondacije IMPAKT, JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i 5 nerazvijenih i manje razvijenih lokalnih zajednica na području Tuzlanskog kantona Općine Čelić, Općine Sapna, Općine Teočak, Općine Kladanj i Općine Doboj Istok  u 2021. godini realizuje se program IMPAKT inkubator poslovnih ideja Tuzlanskog kantona koji, između ostalog, obuhvata program preduzetničke obuke te finansijsku, stručnu i mentorsku podršku za do 20 novih poslovnih poduhvata na području navedenih općina pokrenutih od strane mladih u dobi od 18 do 35 godina. Program se realizuje uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i jedan je od planiranih projekata u okviru Strategije za mlade Tuzlanskog kantona.

U okviru projekta, do sada je, u 2021. godini realiziran Javni poziv za učešće u programu IMPAKT inkubator poslovnih ideja u 5 lokalnih zajednica, finalizirana preduzetnička obuka te prezentacije poslovnih ideja.  Ukupno 47 mladih ljudi iz navedenih općina je ušlo u program preduzetničke obuke i ojačalo svoje preduzetničke kapacitete, dok je 19 mladih osoba uspješno završilo program i dobilo priliku za apliciranje za bespovratnu finansijsku podršku. Ovih 19 biznisa zaposliće 24 osobe u 2021. godine, dok u 2022. godini broj zaposlenih iznosi 35. U narednom periodu slijedi priprema promotivnog materijala te pružanje stručne i mentorske podrške u skladu sa procijenjenim potrebama poduzetnika.

Uvažavajući značaj realiziranih aktivnosti, posebno u vidu promicanja poduzetničkog duha među mladima na području Tuzlanskog kantona i promocije uspješnih priča, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa Investicijskom fondacijom IMPAKT organizuje svečani prijem premijera Tuzlanskog kantona prof.dr. Kadrije Hodžića i ministra za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona Zlatana Muratovića za podržane mlade poduzetnike iz IMPAKT inkubatora poslovnih ideja. Svečanom prijemu i sastanku prisusutvovati će i Chantal Felder, zamjenica direktorice za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH i predstavnici Ambasade Švicarske u BiH. Biti će ovo i prilika za razmjenu informacija i davanje prijedloga mladih poduzetnika za unapređenje poslovnog okruženja na području Tuzlanskog kantona. Prijem će biti održan u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla u srijedu 01.09.2021. godine sa početkom u 13.00 h. Dnevni red se nalazi u prilogu.

Investicijska fondacija Impakt, je uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a kroz Inkubatore poslovnih ideja do sada podržala osnivanje i unaprjeđenje poslovanja za više od 200 samoodrživih biznisa, kreirala preko 400 radnih mjesta, obučila više od 1500 mladih i sarađivala sa više od 40 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Investicijska fondacija Impakt osnovana je 2019. godine na temeljima ostvarenog uspjeha Projekta za zapošljavanje mladih YEP.

(TIP)