Za sedam mjeseci prihodi od indirektnih poreza 4,5 milijardi, privrednicima vraćeno 836 miliona maraka

Nakon sedam mjeseci 2021. godine došlo je do potpunog oporavka prihoda od indirektnih poreza, kažu iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIOBiH).

Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci 2021. godine iznosili su 4 milijarde i 595 miliona maraka i veći su za 475 miliona KM ili 11,52 posto u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili 4 milijarde i 121 milion KM.

– Kada prihode iz ove godine usporedimo sa prihodima iz 2019. godine, prije početka pandemije uzrokovane COVID-19, vidljivo je da su prihodi u 2021. godini veći za 37 miliona maraka, u odnosu na prihode koje je UIO prikupila u rekordnoj 2019. godini. To znači da je od početka postojanja UIO, u ovoj 2021. godini prikupljeno najviše sredstava od indirektnih poreza gdje spadaju PDV, akcize, carina i putarine – ističe Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Prihodi od indirektnih poreza dijele se u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i u skladu sa odlukama o koeficijentima za raspodjelu prihoda entitetima koje na kvartalnom nivou donosi Upravni odbor UIO.

Prema prethodno spomenutoj legislativi prikupljeni prihodi od indirektnih poreza raspoređuju se svakog radnog dana i to na način da se prvo izdvoje sredstva za minimalne rezerve. Minimalne rezerve služe za povrat PDV-a poreznim obveznicima koji su ostvarili pravo na povrat u skladu sa važećim propisima.

– Tako je UIO u sedam mjeseci 2021. godine privrednicima vratila 836 miliona maraka. Najveći dio povrata izvršen je izvozno orijetisanim preduzećima jer država na takav način stimuliše izvoz. Izvoznici na dobra koja izvoze van carinskog područja BiH imaju nultu stopu PDV-a, dok u isto vrijeme ostvaruju i pravo na odbitak ulaznog PDV-a, te na taj način ostvaruju pravo povrata PDV-a u poreznim periodima kada su to ostvarili i zatražili u svojim PDV prijavama. Pored izvoznika, pravo povrata PDV-a ostvaruju i svi ostali obveznici koji u određenom poreznom periodu imaju veći ulazni PDV od izlazne porezne obaveze i ako su to zatražili u svojim PDV prijama – ističe Kovačević.

Nakon što UIO izvrši povrate PDV-a poreznim obveznicima, preostali prikupljeni prihodi dijele se za finansiranje državnih institucija, te entitetima i Brčko distriktu.

– Državne institucije svake godine dobiju jednak, fiksni iznos sa Jedinstvenog računa, a to je prema posljednjem usvojenom budžetu za 2020. godinu (institucije BiH u 2021. godini su još na privremenom finansiranju), iznos od 780 miliona KM. Ovaj iznos se podijeli na broj radnih dana u godini, te se za finansiranje državnih institucija svakog radnog dana prebacuje fiksni iznos sa Jedinstvenog računa. Tako su institucije BiH u sedam mjeseci 2021. godine sa Jedinstvenog računa UIO dobile 449 miliona maraka – podsjeća Kovačević.

Ostatak sredstava dijeli se prema entitetima i Brčko distriktu. Odlukom visokog predstavnika iz 2007. godine Brčko distrikt ima fiksni koeficijent u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza i to iznosi 3,55 posto, što je više u odnosu na koeficijent koji bi distriktu trebao pripasti u skladu sa krajnjom potrošnjom iz koje se izračunavaju koeficijenti za raspodjelu prihoda entitetima.

Svaki mjesec porezni obveznici dostavljaju svoje PDV prijave u UIO i u tim prijavama, između ostalog, popunjavaju i polja krajnje potrošnje u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Kada se na ovaj način u sistem ubace sve PDV prijave u Upravi, postoji podatak koliko je krajnje potrošnje izvršeno u tom mjesecu na području Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Iz tih iznosa izračunavaju se koeficijenti za raspodjelu prihoda entitetima. Te koefecijente na kvartalnom nivou usvaja Upravni odbor UIO i prema tako usvojenim koeficijentima UIO vrši raspodjelu prihoda.

– Prema posljednjim usvojenim koeficijentima, koji se primjenjuju u julu, augustu i septembru 2021. godine, Federacija BiH ima koeficijent 61,85 posto, Republika Srpska 34,60 i Brčko distrikt 3,55 posto (fiksno). Tako je Federacija BiH u sedam mjeseci 2021. godine dobila sa Jedinstvenog računa UIO dvije milijarde i 45 miliona maraka, Republika Srpska jednu milijardu i 120 miliona KM, a Distriko Brčko 114 miliona KM – tvrdi Kovačević.

Prihodi po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, 0,25 KM po litri derivata, dijele se po posebnim koeficijentima, a prema privremenoj Odluci Upravnog odbora UIO.

– Za sedam mjeseci 2021. godine Federacija BiH dobila je 116,1 milion KM, Republika Srpska 76,7 miliona KM i Distrikt Brčko 3,9 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM – zaključuje Kovačević.

(Faktor)