Revizori pronašli brojne nezakonitosti: Autoceste FBiH nakon svakog izgrađenog kilometra puta zapošljavale po pet novih radnika

“Autoceste Federacije BiH” dobile su negativno mišljenje za financijske izvještaje, a revizori su našli brojne nezakonitosti, između ostalog zapošljavanja bez natječaja, neproduktivnost, milione KM koje plaćaju jer nisu povukli kreditna sredstva, pa do nepravilnog knjiženja čak 155 miliona KM kao prihoda kompanije.

Prema rješenju Porezne uprave iz jula 2016. godine, utvrđena je poreska obveza po osnovu poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne i nesamostalne djelatnosti u iznosu od 45.414.618 KM sa pripadajućim kamatama. Na to rješenje Društvo je podnijelo žalbu koju je Federalno ministarstvo finansija odbilo. Protiv rješenja Federalnog ministarstva financija vodi se upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Do datuma revizije upravni spor nije bio okončan, prenosi dnevnik.ba.

Revizori su takođe zaključili da je za 91 kilometar auto-ceste, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, u JP “Autoceste Federacije BiH” zaposleno 120 blagajnika i 40 vođa smjene. Ukupan godišnji trošak za njih iznosi 3,7 miliona KM.

Na jedan kilometar izgrađene i u promet puštene auto-ceste zaposleno je pet osoba. Revizija poduzeća utvrdila je da je to znatno iznad prosjeka evropskih operatora auto-cesta.
Zapošljavanje radnika kontinuirano se radi bez provođenja javnog oglašavanja, a prijam u radni odnos nije vršen u skladu sa Zakonom o radu.

U kompaniji su na poslovima za koje se po sistematizaciji zahtijeva pravni fakultet, odnosno fakultet društvenog smjera, angažirana ukupno 34 zaposlena. Uprkos tome, “Autoceste FBiH” tokom cijele godine koriste odvjetničke usluge i za to plaćaju naknadu – iznosi se kreću od 30.000 do 211.000 KM.

Ovo je tek dio nepravilnosti koje su u kontroli financijskih izvještaja i poslovanja uočili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Revizori dalje ističu da ne mogu potvrditi efikasnost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u upotrebu u skladu s Planom aktivnosti na izgradnji auto-cesta i brzih cesta za 2020. godinu.

– Za završenu dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 KM nije osigurana uporabna dozvola u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju. Također, za ovu dionicu, kao i dionicu Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 42.357.128 eura. S obzirom na to da kreditna sredstva nisu realizirana u skladu s Planom poslovanja i Planom aktivnosti na izgradnji auto-cesta i brzih cesta za 2020. godinu, tenderska dokumentacija za pojedine postupke nije sačinjena u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, stoji u revizorskom izvještaju.

Odbor za finansije i proračun Parlamenta Federacije BiH već u septembru bi trebao raspravljati o ovome, a Husein Rošić, predsjednik ovog odbora je rekao da nije imao priliku vidjeti ovaj izvještaj, ali da će, ukoliko se sve ovo pokaže kao točno, tražiti odgovornost menadžmenta.

Tvrdi da je i Kolegij malo odgovoran jer bitne točke poput izvještaja Odbora koji sprovodi ispitivanje predstavnika firmi koje imaju loše revizorske izvještaje stavi među zadnje točke dnevnog reda, pa se izgubi na kraju interes za raspravu i one prođu bez komentara.

Aner Žuljević, izaslanik u Domu naroda i član Odbora za saslušanje institucija koje su loše ocijenili revizori, kaže da je objektivan problem tumačenja računovodstvenih standarda kada je u pitanju JP “Autoceste” jer se ne zna što je nešto što oni knjiže kao vlastiti prihod u smislu naplate putarine i ovo što dolazi od akciza na gorivo.

Tvrdi da je problem i u tehničkom mandatu Vlade FBiH kada je u pitanju način zapošljavanja, i to bez natječaja.

– To vam je kad imate Vladu koja je tu zarobljena bez legitimiteta, onda se svako ponaša po sistemu anarhije. I meni je ovdje ključno Tužiteljestvo, koje sa svoje strane ne vrši svoju obvezu kada je u pitanju politika, jer su kod nas političari postali ‘svete krave’ i oni mogu raditi što hoće i to je postalo nekažnjivo, a vi ako ukradete tri metra drva ili bicikl dobit ćete promptno od tri do šest mjeseci zatvora. Revizorski izvještaji su pokazali da nam je anarhija epidemijski eksplodirala u svim institucijama”, rekao je Žuljević.

(Oslobođenje)