Nova hidžretska godina nastupa u ponedjeljak

Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, što je ove godine 9. augusta.

Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra – preseljenje poslanika Muhameda iz Mekke u Medinu.

Hidžra se dogodila 622. godine po Isau.

Poslanik Muhamed je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i

Poslanik je napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti.

(N1)