Neke banke u BiH bez upozorenja blokiraju klijentima kartice

Sve češće se događa kada napunite korpu u prodavnici i date karticu da platite, a račun blokiran.

Ovo je velika neugodnost jer znate da je sa vašim računom sve uredu, dok oni iza vas u prodavnici gunđaju. U neko doba sjetite se da su vam iz banke poslali poruku da ažurirate svoje lične podatke. Sve je isto pa i ne odgovarate na ovu poruku banke, a onda uslijedi blokiranje kartice, a vi to tek saznate na kasi u prodavnici.

– Svjesni smo da u određenim situacijama postupanje banaka može djelovati neadekvatno. S druge strane, očekujemo da građani i pravna lica pokažu spremnost za provedbu postupaka koji su u vezi sa postojećim zakonskim okvirom u BiH. Interes svake banke je kontinuirano pružanje usluga klijentima. Administrativne procedure koje su dio poslovanja banaka u zemlji i izvan Bosne i Hercegovine mogu dovesti do poteškoća u komunikaciji, razumijevanju razloga specifičnih zahtjeva i uvjeta za pružanje usluga. Od banaka se očekuje da u svakom momentu pruže potrebne informacije o razlozima zahtjeva ili specifičnog postupanja banke – kaže Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

U Agenciji za bankarstvo FBiH svjesni su ovih propusta i pripremaju nove administrativne procedure kako bi bili zadovoljni i klijenti i banke, piše Faktor.

– Pripremamo digitalizaciju i otvaranje mogućnosti za razmjenu i ažuriranje podataka bez papira. Do tada je važno napomenuti da klijenti imaju mogućnost podnošenja prigovora Agenciji za bankarstvo FBiH na postupanje banaka – kaže Mahmuzić.

Ažuriranje podataka o klijentima, vlasnicima računa u bankama propisana je odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

– Postupak identifikacije klijenta i verifikacije identiteta klijenta provodi se na početku uspostave poslovnih odnosa. Ažurni podaci su neophodni i zbog postupanja banaka po ostalim zakonima i aktima koji zahtijevaju ažurnost podataka. Zakonom i Odlukom je propisano u kojim slučajevima su banke dužne da odbiju uspostavu poslovnog odnosa s klijentima i obustave izvršenje transakcija klijenta. Tokom vršenja nadzora Agencija kontinuirano daje instrukcije bankama da kod uspostave poslovnog odnosa, ugovaranja i objave općih uvjeta poslovanja, jasno upute klijente na važnost ažuriranja informacija i posljedice koje mogu nastati ukoliko klijent ne postupi u skladu sa ugovorenim uvjetima – ističe Mahmuzić.

(TIP)