Nikšić čestitao Schmidtu: Vratiti odlučivanje u institucije, koje su SDA, SNSD i HDZ ‘kidnapovali’

Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a obratio se pismom dobrodošlice novom visokom predstavniku u BiH Christianu Schmidtu. Na početku obraćanja Nikšić je u svoje ime i u ime Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine čestitao Schmidtu na postavljenju i stupanju na dužnost Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

„Vaše poruke smatram ohrabrujućim i želim da vjerujem da će Vaš mandat biti obilježen aktivnim radom i doprinosom uspostavi savremenog demokratskog poretka u Bosni i Hercegovini, utemeljenog na najvišim demokratskim principima koji vrijede u državama Evropske unije, za koje je najbolji primjer Vaša domovina.

Posebno sam obradovan Vašim nedvosmislenim porukama o nužnosti uspostave pravednog izbornog sistema i mehanizama kontrole izbornog procesa koji će onemogućiti zloupotrebe izbornog procesa, te falsificiranje i uzurpiranje izborne volje građana, što je nažalost praksa kojoj svjedočimo već desetljećima.

Iskreno se nadam kako ćete vratiti odlučivanje u institucije, jer imamo uspostavljenu praksu u kojoj je vladajuća koalicija SDA, SNSD i HDZ kidnapovala institucije, izmjestivši odluke u izvaninstitucionalne centre moći. Čestitam Vam na Vašim uvodnim nastupima kojim ste probudili nadu i vjeru u građanima Bosne i Hercegovine da je pravedno demokratsko društvo jednakih građana pravo, a ne luksuz, te da je to cilj koji je ostvariv, uz podršku i angažman Vas kao Visokog predstavnika.

Ovim putem Vas također želim obavijestiti da večeras nažalost neću biti u prilici da prisustvujem prijemu dobrodošlice Vama i oproštajnom Vašeg prethodnika, zbog čega koristim priliku da naglasim kako na mene lično i na Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine možete računati i da ćete imati našu punu, nedvosmislenu podršku u svim aktivnostima koje će doprinijeti uspostavi vladavine prava i demokratskog sistema lišenog svih oblika diskriminacije i kršenja ljudskih prava u našoj domovini“, naveo je Nikšić.

(TIP)