Značajno smanjen broj migranata u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je  prihvatila Informaciju o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juni 2021. godine, kao i zbirnu informaciju za period januar – juni 2021. Tokom proteklog mjeseca službenici policije su pronašli i evidentirali 133 migranata, koji kod sebe nisu imali identifikacione dokumente ili potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil. U odnosu na maj, kada su evidentirana 292 migranta, radi se o značajnijem smanjenju evidentiranih migranata za njih 159. Tokom aprila najveći broj migranata evidentirano je iz Pakistana (53), Maroka (35), Alžira (14), Libije (6), Palestine (2), Sirije, Irana i Tunisa (po 1). U ovom periodu evidentirano je i 12 sigurnosno interesantnih događaja u kojem su učestvovali migranti, a jedan od tih događaja je evidentiran kao krivična djelo teške krađe.

Analizirajući prvo polugodište ove godine, intenzitet dolaska migranata na područje TK u navedenom izvještajnom periodu je smanjen u odnosu na isti period 2020. godine. Na području TK u prvih šest mjeseci 2021. godine najviše migranata evidentirano je iz Pakistana 827 ili 49%, zatim iz Afganistana 426 ili 25%, Maroka 180 ili 11%, Eritreje 72 ili 4%, Alžira 64 ili 4%, Sirije i Libije po 2%, Somalije l% i ostalih država 2%. Policijski službenici TK evidentirali su 30 krivičnih djela koje su počinili migranti. Od navedenog broja krivičnih djela Kantonalnom tužilaštvu TK podnesena su 2 izvještaja o počinjenim krivičnim djelima po poznatom izvršiocu i 28 izvještaja po nepoznatom izvršiocu. Naknadno su rasvijetljena 22 krivična djela i dostavljeni su izvještaji Kantonalnom tužilaštvu TK po otkrivenom, dok se 4 krivična djela vode po nepoznatom izvršiocu.

(TIP)