Utvrđene nepravilnosti u obračunu primanja rukovodećeg osoblja UKC Tuzla

Vlada Tuzlanskog kantona na  sjednici u četvrtak primila je k znanju Informaciju Ministarstva finansija o izvršenom budžetskom nadzoru po postupku inspekcijske kontrole obračuna, visine i isplate plaća, naknada i ukupnih primanja rukovodećeg osoblja i menadžmenta u JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla (UKC), te usklađenosti tih primanja sa ograničenjima utvrđenim važećim propisima za period 01.01.2020. godine do 31.03.2021. godine od 28.07.2021. godine i dostavila dokument Skupštini TK.

Vlada je zadužila menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće direktora JZU UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove, usklađene sa preporukama iz Zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Također je zadužen menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira postojeće akte o utvrđivanju plaće pomoćnika direktora JZU UKC Tuzla i po potrebi predloži i donese nove, usklađene sa preporukama iz Zapisnika o obavljenom budžetskom nadzoru. Menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla zaduženi su da analiziraju postojeće akte JZU UKC Tuzla i po potrebi predlože i donesu nove akte o internim procedurama u postupcima obračuna i isplate naknada i dodataka na plaću. Vlada TK zadužila je menadžment i Upravni odbor JZU UKC Tuzla da analizira preporuke i poduzme aktivnosti na njihovoj realizaciji.

(TIP)