Zabranjeno davanje gratis polica osiguranja u FBiH

Agencija za nadzor osiguranja u Federaciji BiH izrekla je mjeru zabrane odobravanja gratis polica osiguranja.

Analizom postupanja učesnika na tržištu osiguranja regulator je utvrdio nejednak tretman u razumijevanju i prirodi nastupa na tržištu osiguranja od osiguravajućih društava, kojima se narušavaju osnovna načela osiguranja, a što obuhvata pružanje odgovarajućih usluga i princip udruživanja i akumuliranja sredstava radi pokrića budućih obaveza, prenosi Biznisinfo.ba.

– Takva postupanja suprotna su usvojenim internim aktima društava za osiguranje, kao i donesenim cjenovnicima premije, koje koriste društva za osiguranje u svom poslovanju s osiguranicima, te se takvim finansijskim operacijama narušavaju tehničke osnove proizvoda, aktuarska načela i pravila struke – obrazložila je svoju odluku Agencija za nadzor osiguranja FBiH.

Cijelu odluku pročitajte OVDJE

(TIP)