Banovići: Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže

Općina Banovići kontinuirano implementra projekte koji se odnose na poboljšanje vodosnabdijevanja na području cijele općine Banovići, a danas je ozvaničila završetak još jednog projekta iz ove oblasti.

Naime, riječ je o projektu dogradnje i rekonstrukcije vodovodne mreže sa priključcima u ulicama; Radnička, Radinskih rudara i Breštica.

U okviru ovog projekta izvršena je rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže dužine tri hiljade i sedam stotina metara kao i svi drugi prateći radovi koji podrazumijevaju uspješno okončanje projekta. Takođe, postavljeni su kućni priključci, čime je uspostavljena bolja kontrola potrošnje vode i efikasnija naplata iste.

Ukupna vrijednost projekta je 270 hiljada konvertibilnih maraka od čega je stotinu hiljada obezbijedio Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je bitno napomenuti jeste da je realizacija projekta započela prošle godine a finansiranje predviđeno općinskim budžetom bit će realizovano iz sredstava za 2021. godinu.

Ovo je nastavak rekonstrukcije gradske vodovodne mreže koji se realizuje proteklih nekoliko godina, a sve kako bi se smanjili gubici vode u sekundarnoj mreži i obezbijedilo bolje snabdijevanje vodom sa gradskog rezervoara.

Aktivnosti na poboljšanju vodosnabdijevanja u kontinuitetu se nastavljaju i dalje.

-„Mi smo već prirpemili nekoliko projekata, pored aktivnosti koje provodi JP Vododov i kanalizacija, uradili smo dva projekat koji se odnose na dio prigradskih naselje, naselje Mušići i Grivice – Ekonomija, s također smo aplicirali prema višim nivoima vlasti.  Nedavno smo u mjesnoj zajednici Banovići Selo, naselje Ramići, imali jednu intervenciju, gdje su građani imali problema sa vodosnabdijevanjem. Naime, radi se o prečnicima koji nisu odgovarali, mi smo zamijenili glavnu cijev, izvršili određenu sanaciju na samom rezervoaru i tamo je planirano da se uradi glavni glavni projekat vodosnabdijeavnja u naredom periodu“, – kazao je pomonik Općinskog načelnika Amir Mrkonjić.

(TIP)