Od početka pandemije prva transplantacija organa urađena u UKC Tuzla

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla urađena je supružnička transplantacija bubrega, čime je ponovo, nakon duže pauze uzrokovane pandemijom COVID-19, pokrenut program transplantacije solidnih organa.

Operativni i postoperativni tok je protekao uredno, donor i transplantirani pacijent su stabilnog zdravstvenog stanja.

Tim koji je učestvovao u eksplantaciji i transplantaciji činili su operatori, dr. Rasim Agić, dr. med. sc. Samed Jagodić, dr. Zoran Manojlović, asistent, dr. Amel Mujić, instrumentari, Edvin Feukić, Asmir Kamenjaković i Ibro Šehić, anesteziolog dr. Jasmina Đug i anestetičar Nurdin Salkanović. Također, u procesu transplantacije kao multidisciplinarni tim učestvovali su i zaposlenici Odjeljenja za nefrologiju Klinike za interne bolesti, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Poliklinike za transfuziologiju i Bolničke apoteke.

Prema riječima dr. med. sc. Sameda Jagodića, načelnika Klinike za urologiju transplantacioni tim ove klinike u narednom periodu planira, u skladu sa epidemiološkom situacijom koja će diktirati dalju dinamiku i broj, nastaviti sa transplantacijama solidnih organa.

(TIP)