Grad Tuzla objavio javne pozive za novčanu podršku privrednim subjektima po projektima „Zapošljavanje ranjivih kategorija“ i „Siguran start“

Grad Tuzla je, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, dana 22.7.2021. godine, objavio javne pozive za novčanu podršku privrednim subjektima po projektima „Zapošljavanje ranjivih kategorija“ i „Siguran start“. Pozivi ostaju otvoreni 30 dana, sa krajnjim rokom za predaju aplikacije na dan 23.8.2021. godine.

Javnim pozivom za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija” prikupljaju se aplikacije (prijave) privrednih subjekata (registrovanih fizičkih i pravnih lica) koji u 2021. godini upošljavaju nezaposlene osobe iz Tuzle, koje se vode u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, a koje pripadaju nekoj od ranjivih kategorija građana. Ranjivim i teže zapošljivim osobama, smatraju se sljedeće nezaposlene osobe iz Tuzle: osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više, pripadnici manjinskih grupa (Romi), osobe starije od 18 godina koje su bile pod institucionalnom skrbi JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječijeg sela, žene žrtve nasilja u porodici, osobe mlađe od 35 godina i osobe starije od 55 godina, koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, može se preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija”
Prijavni obrazac
Izjava uz prijavni obrazac

Javnim pozivom za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: “Siguran start” za dodjelu nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzle prikupljaju se aplikacije (prijave) samostalnih djelatnosti registrovanih kod nadležnog organa Grada Tuzle u osnovnom zanimanju i registrovanih privrednih društava, koji obavljaju djelatnost na području grada Tuzle. Po Projektu „Siguran start“, otvorene su dvije linije podrške i to:

LOT 1 – Podrška za samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva, registrovane u tekućoj 2021. godini,
LOT 2 – Podrška za samostalne djelatnosti u osnovnom zanimanju i privredna društva, registrovane u 2020. godini.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, može se preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: “Siguran start”
Prijavni obrazac za LOT1
Prijavni obrazac za LOT2
Izjava uz prijavni obrazac za LOT1
Izjava uz prijavni obrazac za LOT2

Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, 035/307-380.

(TIP)