TK: Povećanje novčanih podrški, podrška za plasteničku proizvodnju

Na  sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak je donijela Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini. Ovim programom određena je visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Ukupna sredstva predviđena za ove namjene iznose 7 miliona KM. Treba istaknuti da je u inicijalnom Budžetu TK za 2021. godinu, kojeg je Vlada naslijedila nakon imenovanja, za ove namjene bilo predviđeno 4,5 miliona KM, što je rebalansom Budžeta, na inicijativu ovog saziva Vlade TK povećano na 7 miliona KM.

U odnosu na Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz 2020. godine, ove godine došlo je do povećanja novčane podrške po jedinici mjere za proizvodnje kukuruza, kornišona za industrijsku preradu, merkantilnog krompira, otkup voća za preradu na području kantona, muzne krave, proizvodnju pilećeg mesa, podršku organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda (kornišon). S druge strane novčana podrške za preostale proizvodnje je ostala na nivou prošlogodišnjih. Također, značajno je istaknuti da su u okviru modela kapitalnih ulaganja za razliku od prethodnih godina planirana i sredstva za sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela za poljoprivredne proizvođače koji se bave plasteničkom proizvodnjom.

Opći kriteriji koje, između ostalih, moraju ispuniti fizička i pravna lica da bi ostvarili pravo na novčanu podršku su da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili Registar klijenata, da imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Kantona, da su ispunili poreske obaveze, da su ispunili obaveze po osnovu ugovora o zakupu ili ugovora o dodijeljenoj koncesiji za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta, da ispunjavanju uvjete propisane Pravilnicima o ostvarivanju novčanih podrški po modelima novčanih podrški, te da imaju registrovan obrt za pojedine novčane podrške propisane Programom i Pravilnicima. Korisnicima koji imaju registrovan obrt bit će obračunat 20% veći iznos novčane podrške po jedinici mjere u odnosu na visinu novčane podrške planiranu Programom u okviru modela podrške proizvodnji za animalnu i biljnu proizvodnju.

(TIP)