UKC Tuzla otvara Krizni centar za žrtve silovanja i seksualnog nasilja

Univerzitetski klinički centar Tuzla i Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH potpisali su sporazum o otvaranju Kriznog centra za žrtve silovanja i seksualnog nasilja.

Sporazum se provodi u okviru projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” koji je potpisan između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Agencije za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Projektom je predviđeno otvaranje Kriznog centra za žrtve silovanja i seksualnog nasilja u okviru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, a u narednom periodu planirana je izrada elaborata za opremanje i smještaj Centra, te nabavka neophodne medicinske opreme.

(TIP)